INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:04:27
Home » การประกันภัย » กรณีที่เคลมประกันรถยนต์ได้ (ประกันชั้น1)\"you

กรณีที่เคลมประกันรถยนต์ได้ (ประกันชั้น1)

2020/11/10 3651👁️‍🗨️
 • หินกระเด็นใส่
  หินกระเด็นใส่รถเคลมได้ไหม? เคลมได้ เพราะเป็นอุบัติเหตุ
  ถนนมีเศษหินก้อนเล็กใหญ่ หรือ บริเวณที่มีเขตก่อสร้าง รถคันหน้าอาจจะทำให้เศษหินกระเด็นมาโดนกระจก ตัวรถ กระจกร้าว ตัวถังรถเป็นรอยถลอก
 • ยางแตก / ระเบิด
  เคลมได้ แต่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 50% เพราะยางจัดว่าเป็นอะไหล่ที่มีการเสื่อมสภาพ บริษัทประกันภัยไม่สามารถรับผิดชอบได้เต็มจำนวน ควรเก็บยางเดิมที่ได้รับความเสียหาย พร้อมแนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อประกอบการเบิกจ่ายสินไหม หรือ กรณีต้องเจรจาค่าเสียหายที่เป็นล้อรถใหม่ การจ่าย 50% อาจจะไม่เป็นธรรมให้ตัวแทน/นายหน้าคุณทำเรื่องไป

  อย่างไรก็ตาม บางบริษัทประกันภัย ก็สามารถเคลมยางได้ 100% เช่น AXA หรือ บางบริษัทก็มีการคุ้มครองยาง 100% สำหรับรถบางรุ่นบางยี่ห้อ เช่น เบนซ์
 • กิ่งไม้หล่นใส่ / ลูกมะพร้าวผลไม้ วัตถุตกใส่
  วัตถุตกใส่ทำให้หลังคารถบุบแตก วัตถุนั้นคือ คู่กรณี (คนละความหมายกับคู่กรณีที่หมายถึงคน) เคลมได้ไม่ต้องจ่ายค่า Excess
 • สิ่งของหล่นใส่ สีหยดใส่หลังคา น้ำปูนจากไซต์งานก่อสร้างกระเด็นมาโดนรถของเราก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ เคลมได้ปกติ บริษัทประกันภัยอาจไปเรียกร้องค่าเสียหายกับทางอาคารสถานที่,บริษัทรับเหมา หรือบุคคลที่มาทำละเมิดกับรถของเราภายหลัง
 • น้ำยาแอร์
  ของเหลวและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำยาหม้อน้ำ ฯลฯ บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นที่ใช้แล้วหมดไป ยากแก่การตรวจสอบว่าสึกหรอไปแล้วเท่าไร และมักจะมีอายุการใช้งาน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการใช้งานทั้งนั้น จึงไม่สามารถรับประกันให้ได้ แต่สำหรับน้ำยาแอร์นั้นทางบริษัทประกันภัยรับผิดชอบกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
 • หนูกัดแทะสายไฟ / หมากัดรถเสียหาย
  ประกันภัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัย เพียงแต่คู่กรณีนั้นไม่ใช้รถยนต์ด้วยกัน เคลมได้ปกติ
 • รถตกหลุม
  รถตกหลุ่มถนน ทำให้ ล้อแม็กซ์,ยาง,ตัวถังรถเสียหาย ถือว่าเป็นอุบัติเหตุ เคลมได้ปกติ
 • กุญแจรถสูญหาย
  บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครอง แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากการถูกลักขโมย,ฉกชิงวิ่งราว หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้กุญแจรถของเราเสียหาย ให้คุณไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ แล้วแจ้งบริษัทประกันภัยเปิดเคลมได้ปกติ
 • ยางอะไหล่สูญหาย
  ยางรถยนต์ถูกขโมยหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วยางอะไหล่ได้รับความเสียหาย ประกันคุ้มครองให้คุณลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ แล้วแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัย
 • เติมน้ำมันผิด
  เคลมได้ เพราะเป็นเรื่องเข้าใจผิด,อุบัติเหตุ หรือ ประมาทเลินเล่อ
 • รถถูกขโมย
  เคลมได้ปกติ คุ้มครองแบบ Total loss ถ้าหารถไม่เจอ
  ประกันชั้นอื่นๆ เช่น 2 2+ 3 3+ ไม่คุ้มครอง
 • รถไฟไหม้
  เคลมได้ปกติ ถ้าไหม้ทั้งคัน คุ้มครองแบบ Total loss
  ประกันชั้นอื่นๆ เช่น 2 2+ 3 3+ ไม่คุ้มครอง
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow