INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 1:28:58
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยวิศวกรรม » ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย

2010/09/16

ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยเครื่องจักรกรุงเทพประกันภัย ประกันภัยเครื่องจักร
สำหรับ เจ้าของเครื่องจักรที่เริ่มดำเนินงานตามปกติ คุ้มครองในทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ฯ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจาก อาทิ ความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง


up arrow