INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:04:35
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยวิศวกรรม » ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย

2010/09/16 844👁️‍🗨️

ประกันภัยเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยเครื่องจักรกรุงเทพประกันภัย ประกันภัยเครื่องจักร
สำหรับ เจ้าของเครื่องจักรที่เริ่มดำเนินงานตามปกติ คุ้มครองในทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆ ฯ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจาก อาทิ ความบกพร่องจากการออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูกกลั่นแกล้ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow