INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 18:07:50
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า\"you

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

2015/09/09 5945👁️‍🗨️

ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นภัยเพิ่ม หรือ ความคุ้มครองเพิ่มเติม คือ ต้องซื้อเพิ่มจากความคุ้มครองหลัก (ประกันอัคคีภัย) อย่างไรก็ตาม บางแผนประกันอัคคีภัยได้รวม ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไว้ด้วยแล้ว

electronics-threat

ปกติแล้วกรณีที่ไม่ได้เกิดอัคคีภัย ในบางครั้งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินในบ้านได้ เช่น กรณีฟ้าผ่า ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย หรือเกิดการลัดวงจร

ความเสียหายดังกล่าวจะอยู่ในความคุ้มครองของการประกันหรือไม่?

ในส่วนของความคุ้มครองหลัก จะไม่คุ้มครองถึงความเสียหายในกรณีนี้ แต่ถ้าท่านต้องการให้คุ้มครองก็สามารถทำได้ โดยการซื้อภัยเพิ่มที่ชื่อว่า ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภัยเพิ่มประเภทนี้จะขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเป็นเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า หรือการเดินลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อความเสียหายนั้นเกิดจากฟ้าผ่า หรือ  ทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น

ดังนั้นถ้ามีการซื้อภัยเพิ่มตัวนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน ก็จะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากขึ้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow