INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:01:06
Home » ประกันอุบัติเหตุ » มีโรคประจำตัว ทำ ประกันอุบัติเหตุ ได้ไหม?\"you

มีโรคประจำตัว ทำ ประกันอุบัติเหตุ ได้ไหม?

2018/02/27 860999👁️‍🗨️

มีโรคประจำตัว หรือ มีปัญหาสุขภาพ สามารถทำ “ประกันอุบัติเหตุ” ได้ไหม?

การทำประกันอุบัติเหตุนั้น วัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองกรณี “อุบัติเหตุ” ซึ่งไม่คุ้ม “กรณีป่วยไข้” แล้วเกี่ยวอะไรกับ โรคที่เป็นอยู่ล่ะ?

จะเห็นได้ว่าในใบสมัครประกันอุบัติเหตุ จะมีคำถามเกี่ยวกับโรคที่ผู้สมัครประกันจะต้องให้ข้อมูลด้วย นั่นแสดงว่า โรคที่ผู้สมัคร หรือ ผู้ขอเอาประกันเป็นอยู่นั้น มีผลต่อการพิจารณาของบริษัทประกัน ในการจะรับหรือไม่รับทำประกันนั่นเอง

ตัวอย่าง
อาจจะมีคำถาม ว่า…
ท่านเป็น หรือเคย ได้รับการรักษาโรคต่อไปนี้หรือไม่? พิมพ์ตอบแต่ละข้อ (ไม่ , เคย)
ก.โรคลมชัก
ข.โรคหัวใจ
ค.โรคความดันโลหิตสูง
ง.โรคเบาหวาน
จ.โรคกระดูก และ/กล้ามเนื้อ
ฉ.มะเร็ง
ช.เอดส์

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประกันอุบัติเหตุล่ะ?

คนที่โรคลมชัก อาจจะชักแล้วล้มหมดสติ หัวกระแทกพื้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คนที่เป็นโรคหัวใจ อาจจะเกิดอการหัวใจกำเริบ หกล้ม เกิดการบาดเจ็บเสียชีวิต

คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เหนื่อยง่ายผิดปกติ แน่นหน้าอก หรือนอนไม่หลับ สูญเสียความจำ สับสน มึนงง ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอันเป็นปัจจับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

คนที่เป็น โรคเบาหวาน แผลรักษาหายยาก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาอาจจะสูงกว่า คนปกติทั่วไป

คนที่เป็น โรคกระดูก และ/กล้ามเนื้อ กระดูกและกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และ การรักษามีค่าใช้จ่ายสูงกว่า กรณีทั่วไป

คนที่เป็นมะเร็ง เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวเอแอลแอล (Acute Lymphoblastic Leukemia: ALL)
ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะมีอาการแสดง เช่น เลือดจาง ซีด หน้ามืด เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย เลือดออกง่ายบริเวณผิวหนังและเหงือก เป็นจ้ำตามตัว ต่อมน้ำเหลืองโต อาจพบก้อนในท้องเนื่องจาก ตับ ม้ามโต ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย และมีไข้ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ค่ารักษาที่มากกว่า กรณีคนปกติทั่วไป

คนที่เป็นโรคเอดส์ ซึ่งหมายถึงภูมิคุ้มกันบกพร่อง นำไปสู่การเป็นโรคต่างๆได้ง่าย และการรักษา กรณีอุบัติเหตุ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีทั่วไป

อย่างไรก็ตาม คนที่เป็นต่างๆดังกล่าวข้างต้น ก็ยังสามารถสมัครประกันอุบัติเหตุได้ ไม่ได้เป็นข้อห้ามของการทำประกันอุบัติเหตุ ซึ่งทางบริษัทประกันภัย จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากระดับขั้นของโรคแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow