INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:53:29
Home » ประกันอุบัติเหตุ » การประกันอุบัติเหตุ มีแบบความคุ้มครองให้เลือกอย่างไร?\"you

การประกันอุบัติเหตุ มีแบบความคุ้มครองให้เลือกอย่างไร?

2015/10/15 2203👁️‍🗨️

การประกันอุบัติเหตุ มีแบบความคุ้มครองให้เลือกอย่างไร?

ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่ม
จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ.1 และ แบบ อบ.2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ.2 กล่าวคือ

แบบ อบ.1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ
4. การรักษาพยาบาล

แบบ อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ.1 เท่านั้น     

การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

coverage-type-of-accident-insurance

สรุป
ประเภทความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ ในปัจจุบัน จะแบ่งเป็นดังนี้
1. คุ้มครองชีวิต+อวัยวะ+ทุพพลภาพ
2. คุ้มครองชีวิต+อวัยวะ+ทุพพลภาพ+ค่ารักษา
3. คุ้มครองชีวิต+อวัยวะ+ทุพพลภาพ+ค่ารักษา+อื่นๆ

โดยเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ มีตั้งแต่หลักร้อย หลักพัน / ปี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow