INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:17:53
Home » ประกันรถยนต์ » ประกันรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง?\"you

ประกันรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง?

2017/05/14 1612👁️‍🗨️

ประกันรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง?

1.คุ้มครองทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก
2.คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
ประกันภัยชั้นนี้เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีราคาคุ้มค่าที่สุด ราคาถูก
– คุ้มครองเฉพาะรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น ,ต้องไม่ใช่รถเช่า หรือ รถรับจ้าง
– ความคุ้มครองจะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ ชีวิต อนามัย และ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– คุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน และ การประกันตัวผู้ขับขี่

สรุป
คุ้มครองความเสียหายต่อ คู่กรณี(ทั้งทรัพย์สินและชีวิต)
คุ้มครองความเสียหายต่อ ชีวิต ค่ารักษา สำหรับคันเอาประกัน (คันที่ทำประกัน)
แต่ไม่คุ้มครอง ทรัพย์สิน คันเอาประกัน นั่นคือ …
ถ้าไปชนรถยนต์คันอื่น (ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด) ประกันจะจ่ายให้คู่กรณีที่ถูกชน ตามวงเงินที่มีของประกันชั้น3นี้
โดยจ่ายทั้งค่ารักษา หรือ แม้แต่ความสูญเสียต่อชีวิต รวมถึงความเสียหายของรถ,ทรัพย์สิน
ส่วนคันเอาประกันภัย(คันที่ทำประกันชั้น3นี้)ประกันจะจ่ายเฉพาะค่ารักษา และ ชีวิตเท่านั้น รถยนต์ต้องไปซ่อมเอง

ประกันชั้น 3 เหมาะกับผู้ขับขี่ประเภทไหน ?
เนื่องจาก ประกันชั้น 3 ผู้เอาประกันจะได้รับวงเงินในการคุ้มครองจำกัด คือ …
คุ้มครองต่ออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารของรถคันที่ได้เอาประกันภัย ดังนั้น …
ประกันรถยนต์ชั้น 3 จึงเหมาะกับผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงต่ำในด้านการเกิดอุบัติเหตุ หรือ ใช้รถน้อย ,ชั่วโมงการขับหรือประสบการณ์ค่อนข้างสูง เพราะประสบการณ์สูงย่อมเสียงต่อุบัติเหตุน้อยลงกว่ามือใหม่ หรือผู้ขับที่ไม่ชำนาญ

ประกันภัยชั้น 3
– รถต้องมีอายุไม่เกิด 20 ปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป
– รถต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับรถที่เป็นรถโดยสาร และ รถบรรทุก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะต้องทำอย่างไร ?
ให้ผู้เอาประกันภัย และคู่กรณีแจ้งต่อเจ้าหน้าประกันมายังสถานที่เกิดเหตุ โดยที่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วจะต้องมีทั้ง ผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี เนื่องจากประกันชั้น 3 จะไม่ให้การคุ้มครองถ้าหากไม่มีคู่กรณีโดยที่ทางบริษัทประกันจะให้การคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์อย่างเช่น ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ทรัพย์สินของคู่กรณีตามกรมธรรม์เป็นต้น

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม
สำหรับ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แม้ว่าจะมีราคาถูก แต่ก็สามารถที่จะลดเบี้ยลงมาอีกได้เพราะค่าเบี้ยส่วนมากจะขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน และค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันเป็นผู้เลือก โดยสามารถเลือกได้ตามที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ผู้เอากรมธรรม์ทั้งหลายสามารถที่จะเลือกใช้แนวทางการลดค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 3 ได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

– การเลือกซื้อประกันภัยชนิดอื่นๆ ควบคู่กับประกันรถยนต์เพราะทางบริษัทประกันบางบริษัทจะมีส่วนลดให้สูงถึงร้อยละ 10% เช่น ประกันอุบัติเหตุ
– ประวัติในการขับขี่
– การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม
– การเลือกใช้ยางรถยนต์ที่เหมาะสม
– อย่างไรก็ตาม ส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทมีการคิดคำนวณอย่างไร ซึ่งส่วนมากจะไม่เหมือนกันแต่มักจะมีความคล้ายคลึงกันและก็ไม่ต่างกันมากนัก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
คุ้มครองรถคนอื่น ไม่คุ้มครองรถเรา
เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุการขับขี่มาค่อนข้างนาน ชำนาญ หรือผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถบ่อยเท่าไหร่นักรวมไปจนถึงผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ผู้เอาค่าเบี้ยของกรมธรรม์ยังขึ้นอยู่กับวงเงินการคุ้มครอง และค่าเสียส่วนแรกที่ทางผู้เอากรมธรรม์นั้นได้ตัดสินใจที่จะเลือก และสุดท้ายผู้เลือกใช้บริการทั้งหลายก็ควรที่จะอ่านกรมธรรม์ต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และเพื่อความมั่นใจว่ากรมธรรม์ที่ได้เลือกมานั้นเหมาะกับรถยนต์ของตัวเองจริงๆ เพื่อที่จะไมได้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น3

ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายของบุคคลภายนอก / คน
วงเงินคุ้มครอง (บาท) 300,000 บาท / คน
(ไม่เกิน / ครั้ง) 10,000,000 บาท / ครั้ง
1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง
วงเงินคุ้มครอง (บาท) 1,000,000 บาท / ครั้ง

ความคุ้มครอง ตามเอกสารแนบท้าย
2.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินคุ้มครอง (บาท) 50,000 บาท / คน
2.2 ค่ารักษาพยาบาล วงเงินคุ้มครอง (บาท) 50,000 บาท / คน
2.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ วงเงินคุ้มครอง (บาท) 100,000 บาท / ครั้ง

เบี้ยประกัน 2,xxx
บางบริษัทเบี้ยประกัน พันกว่าบาท!


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow