INSURANCETHAI.NET
Tue 22/06/2021 14:19:05
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10

จากสภาพความเป็นอยู่เร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด จนเป็นเหตุทำให้เกิดการละเมิดโดยมิได้ตั้งใจและอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้เสียหายนั้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้ ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกัน ภายในบริเวณที่
ที่ระบุในการทำประกันภัย จนเหตุทำให้เกิดความเสียหาย 2 กรณี
– ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
– ทรัพย์สินเสียหาย
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow