INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:33:18
Home » ประกันชีวิต » การรวมกิจการของพรูเด็นเชียลและกลุ่มธนชาต\"you

การรวมกิจการของพรูเด็นเชียลและกลุ่มธนชาต

2013/05/18 1413👁️‍🗨️

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้น 100% ของบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งการซื้อหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับลูกค้า โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของธนชาตประกันชีวิตฯ จะยังคงได้รับการดูแลและบริการจากธนชาตประกันชีวิตเช่นเดิม โดยสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่ 1770 หรือ 0 2308 9400 ต่อ 3081 หรือ 3083 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

สำหรับ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งรับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การรวมกิจการของพรูเด็นเชียลและกลุ่มธนชาต
ทำไมพรูเด็นเชียลจึงตัดสินใจเข้าร่วมมือกับกลุ่มธนชาต?
การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรแบงก์แอสชัวรันส์กับธนาคารธนชาต และการเข้าซื้อกิจการบริษัทธนชาตประกันชีวิต ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายขนาดธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานของพรูเด็นเชียลที่จะสร้างความเติบโต ทางธุรกิจในประเทศไทย และมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทย การรวมความชำนาญของทั้งสององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และการปฏิบัติการทางธุรกิจที่เป็นเลิศ จะเอื้อให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าได้

จะมีการเปลี่ยนชื่อธนชาตประกันชีวิตหรือไม่ และจะใช้ชื่ออะไร?
>ในระหว่างการควบรวมกิจการ ธนชาตประกันชีวิตจะยุติการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของตน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงไว้ซึ่งบริษัทธนชาตประกันชีวิตเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์เดิมของธนชาตประกันชีวิตต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในท้ายที่สุด จะมีการโอนกิจการของธนชาตประกันชีวิตมายังพรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างราบรื่นที่สุด และจะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบริการลูกค้าน้อยที่สุด

การรวมกิจการจะแล้วเสร็จเมื่อใด และลูกค้าจะทราบความคืบหน้าได้อย่างไร?
ขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการรวมกิจการระหว่างพรูเด็นเชียล ประเทศไทยและธนชาตประกันชีวิต บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าของการรวมกิจการโดยการส่งจดหมายเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทราบ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นครั้งคราวต่อไป

บริษัทใดจะเป็นผู้ให้บริการด้านกรมธรรม์และบริการเกี่ยวกับการประกันชีวิตแก่ข้าพเจ้า?
ลูกค้าธนชาตประกันชีวิต จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าในระหว่างนี้ สำหรับกรมธรรม์ของท่านที่ซื้อกับธนชาตประกันชีวิต ท่านยังคงสามารถรับบริการ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนชาตประกันชีวิตได้ตามปกติ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมกิจการโดยการส่ง จดหมายเรียนชี้แจงให้ลูกค้าทราบ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เป็นครั้งคราวต่อไปลูกค้าพรูเด็นเชียล (รวมถึงลูกค้าที่อาจจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตของธนชาตประกันชีวิตด้วย) กรมธรรม์ของท่านที่ซื้อกับพรูเด็นเชียล จะยังคงได้รับบริการจากพรูเด็นเชียล และตัวแทนของพรูเด็นเชียล ในกรณีที่ท่านมีกรมธรรม์ประกันชีวิตของธนชาตประกันชีวิต ท่านจะยังคงสามารถรับบริการ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนชาตประกันชีวิตได้ตามปกติ จนกว่าการรวมกิจการจะแล้วเสร็จ ณ ขณะนี้ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ทั้งพรูเด็นเชียลและธนชาตประกันชีวิตต่างยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการอัน เป็นเลิศแก่ลูกค้า ทั้งในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และตลอดอายุของกรมธรรม์ของท่าน

จะเกิดอะไรขึ้นกับกรมธรรม์ที่ข้าพเจ้าได้ซื้อไว้กับธนชาตประกันชีวิตหลังจากการรวมกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์?
จะมีการโอนย้ายกรมธรรม์ธนชาตประกันชีวิตของท่านมายัง พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หลังจากการรวมกิจการเสร็จสิ้น โดยท่านจะยังคงสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ได้ตามปกติ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกรมธรรม์ของท่าน

จะเกิดอะไรขึ้นกับกรมธรรม์ที่ข้าพเจ้าได้ซื้อไว้กับพรูเด็นเชียลหลังจากข้อตกลง/ การรวมกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์?
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่านอันสืบเนื่องมาจากข้อตกลง/ การรวมกิจการในครั้งนี้ ตัวแทนของพรูเด็นเชียลจะยังคงให้บริการแก่ท่านและรักษาคุณภาพในการให้บริการ อันเป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกท่าน หากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน ตัวแทนพรูเด็นเชียลพร้อมและยินดีตอบคำถามของท่าน

ข้าพเจ้าจะติดต่อใครในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์พรูเด็นเชียลของข้าพเจ้า?
การให้บริการด้านกรมธรรม์จะยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พรูเด็นเชียลได้ที่ตัวแทน ของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ที่ท่านใช้บริการอยู่ ขอให้ท่านอุ่นใจได้ว่าพรูเด็นเชียลยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบบริการอันเป็นเลิศ แก่ลูกค้าทุกท่าน

ข้าพเจ้าจะติดต่อใครในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ธนชาตประกันชีวิตของข้าพเจ้า?
การให้บริการด้านกรมธรรม์จะยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ท่านสามารถสอบถามข้อสงสัย หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนชาตประกันชีวิต หรือติดต่อที่ Thanachart Contact Center โทร. 1770

ลูกค้าของธนชาตประกันชีวิต จะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยหรือไม่?
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยที่มีอยู่ได้ตามปกติ

จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าที่กำลังรอผลผลการอนุมัติการทำประกันชีวิตของธนชาตประกันชีวิต?
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธนชาตประกันชีวิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะใบคำขอเอาประกันชีวิตของท่าน

หลังการรวมกิจการ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับศูนย์บริการลูกค้าหรือไม่?
ระหว่างการรวมกิจการ ลูกค้าของธนชาตประกันชีวิต ยังคงสามารถรับการบริการ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของธนชาตประกันชีวิตได้ที่ Contact Center 1770 และหลังจากการรวมกิจการของทั้งสองบริษัทแล้วเสร็จ ลูกค้าทั้งหมดสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของพรูเด็นเชียล ได้ที่หมายเลข 0 2353 4999 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow