INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 12:22:02
Home » Uncategorized » ประกันภัยงานวิวาห์ (Wedding Insurance)\"you

ประกันภัยงานวิวาห์ (Wedding Insurance)

2022/12/26 52695👁️‍🗨️

ในสหรัฐอเมริกา สถานที่จัดงานวิวาห์หลายแห่งกำหนดข้อตกลงในการเช่าสถานที่ให้คู่บ่าวสาวต้องมีประกันภัยงานวิวาห์เอาไว้ด้วย เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความนิยมในกรมธรรม์ประเภทนี้เป็นอย่างมาก

ความคุ้มครอง

  • ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนงานวิวาห์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  • ชดเชยค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ
  • ชดเชยค่าเสียหายจากการสูญหาย หรือเสียหาย ของแหวนแต่งงาน
    กรมธรรม์มีคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อความราบรื่นของงานวิวาห์ ให้สามารถดำเนินการจัดงานวิวาห์
    ได้ภายในวันที่กำหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดเตรียม เค้ก/ตากล้อง/ชุดแต่งงาน อย่างกะทันหัน ในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการเอง

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป
กรณีที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเลือกที่จะไม่เข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง ถือเป็นความสมัครใจ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง
การยกเลิกงานแต่งงานในกรณีนี้ แต่หากเป็นการย้ายสถานที่จัดงานเนื่องจากถูกเลื่อนหรือยกเลิกกะทันหัน
นับเป็นปัจจัยจากภายนอก กรมธรรม์จะให้ผลคุ้มครอง

ตัวอย่าง

  • เค้กแต่งงานไม่สามารถมาส่งได้ตามที่นัดหมายวันแต่ง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเค้กใหม่
  • ช่างภาพที่จ้างไว้ไม่มาในวันงาน
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow