INSURANCETHAI.NET
Sun 17/10/2021 11:06:15
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยทางทะเล – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยทางทะเล – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13

ประกันภัยทางทะเล – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือการขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เครื่องบินตก เป็นต้น ภัยที่จะได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครี่อง บินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว่ำ หรือการชนกับสิ่งอื่น เป็นต้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow