INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:58:55
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 2424👁️‍🗨️

ประกันภัยตัวเรือ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น ลมพายุ เรือเกยตื้น เรือชนกัน เรือชนหินโสโครก เป็นต้น

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล หรือการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น เครื่องบินตก เป็นต้น ภัยที่จะได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครอง

ประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ขนส่งในประเทศโดยทาง รถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครื่องบินจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การคว่ำ หรือการชนกับสิ่งอื่นๆ เป็นต้น

transocean

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow