INSURANCETHAI.NET
Thu 03/12/2020 17:06:58
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากการขนส่งสินค้าทางทะเล
ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น ทั้งการขนส่งต้องใช้เวลานาน ดังนั้น
สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจึงมีโอกาสเกิดการสูญหาย เสียหายได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยง ภัยในการสูญหาย เสียหายของสินค้า ประโยชน์ของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ ได้รับชดเชยความสูญเสียทางการเงินจากความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัย
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow