INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:16:38
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10 1238👁️‍🗨️

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงภัยจากการขนส่งสินค้าทางทะเล
ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ อาทิเช่น ทั้งการขนส่งต้องใช้เวลานาน ดังนั้น
สินค้าที่ขนส่งทางทะเลจึงมีโอกาสเกิดการสูญหาย เสียหายได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยง ภัยในการสูญหาย เสียหายของสินค้า ประโยชน์ของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ ได้รับชดเชยความสูญเสียทางการเงินจากความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow