INSURANCETHAI.NET
Sat 16/10/2021 18:54:16
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ » ประกันภัยเสริม พิเศษมอบให้แก่ลูกค้า กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยเสริม พิเศษมอบให้แก่ลูกค้า กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14

ประกันภัยเสริม พิเศษมอบให้แก่ลูกค้า กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยเสริมพิเศษมอบให้แก่ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย มอบความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าของท่าน โดยจัดทำประกันพิเศษให้เป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าของท่าน ไม่ว่าจะเป็นประกันทรัพย์สินเสียหายจากสินค้าที่มีราคาสูงเช่น โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ฯ หรือประกันอุบัติเหตุให้เป็นบริการเสริมแก่ฐานข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกของ ท่าน หรือประกันประเภทใดๆก็ตาม เพียงโทรมาสอบถามเพื่อให้เราแนะนำท่าน


up arrow