INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 2:58:31
Home » อัพเดทประกันภัย » Customer กับ Client\"you

Customer กับ Client

2020/01/23 6517👁️‍🗨️

Customer ,Client ในความหมาย ทางการตลาด การขาย

Customer หมายถึง ลูกค้า (ซื้อสินค้าที่ไหนก็เป็น customer ทั้งนั้น)
Client หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อซ้ำ หรือ ลูกค้าที่มีคุณสมบัติมากกว่าเป็นลูกค้าทั่วไป ซึ่ง client จะได้รับการเอาใจใส่มากกว่า customer ได้รับการให้เกียรติมากขึ้น

suspect (ผู้ต้องสงสัย) หมายถึงใครก็ได้ที่เรายังไม่รู้ข้อมุลอะไรเกี่ยวกับตัวเขา และ ยังไม่ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติ ที่เราจะสามารถ ให้เขาเป็นคนที่เราหมายตามุ่งหวังได้ หรือ เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา

prospect (ผู้มุ่งหวัง) หมายถึงผู้ที่เรารู้ข้อมูลและประเมินแล้วว่า น่าจะทำการเสนอขาย และมีโอกาสเป็นลูกค้าเราได้

Client

Client เป็นลูกค้าของธุรกิจประเภทที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษหรือที่เราเรียกว่า ‘วิชาชีพ’ และต้องทำการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด เช่น วิชาชีพกฎหมาย บัญชี ธุรกิจที่มีเรื่องทางเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่น ประกัน

การใช้บริการกับบริษัทที่ได้มาตรฐาน บริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะมีการเซ็นต์สัญญากันหรือไม่ก็ตาม / การใช้บริการแบบเป็นส่วนตัว (บริการแบบส่วนตัว) ถูกเนื้อต้องตัว มีความไว้วางใจกัน เช่น คลีนิคความงาม ร้านเสริมสวย บริการนวด … / การใช้บริการและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้เฉพาะทาง เช่น อาชีพที่ต้องมีใบอนุญาต ทนายความ นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักโฆษณา นักออกแบบเว็บไซต์

นอกจากนี้ ยังมีการ พิจารณาตามสถานะ เช่น เมื่อไปโรงพยาบาลในฐานะลูกค้า เราคือ client ในฐานะผู้ป่วย เราคือ patient (คนไข้) เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในฐานะลูกค้า เราคือ client ในฐานะผู้โดยสาร เราคือ passenger สมัครเรียนเขียนเว็บไซต์ student

เอาเข้าจริงแล้ว ถ้าจะพูดในกรณีลักษณะแบบนี้ คนเรามีหลายสถานะ แล้วแต่ว่ากำลังจะพูดถึงสถานะไหน เพื่ออะไร เพราะสถานะจะบ่งบอกถึงประเด็นและเรื่องที่คุยกันอยู่ ที่พูดถึงกันอยู่ ตัวแทนประกันชีวิต มีสถานะเป็น contractor กับบริษัทประกันภัย แต่ในขณะเดียวกัน ก็อาจมีสถานะเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าของตัวเอง และ จะมีสถานะเป็น ลูกค้าของบริษัทประกันด้วยก็ได้ เช่น วันนี้เรามาบริษัทประกัน หัวหน้าถามทำไมคุณไม่ใส่ชุดให้สุภาพเหมาะสมกับการเป็นตัวแทน ขอโทษค่ะ วันนี้ดิฉันมาบริษัทในฐานะ ลูกค้า (เพราะเราก็ซื้อประกันของบริษัทนี้)

ลูกค้าร้านขายของที่ใช้บริการกันมานาน มีการให้คำปรึกษา มีการพัฒนาความสัมพันธ์จนแน่นแฟ้น ก็เรียกว่า client ได้ ซึ่งอาจเกิดจากการสร้างฐานสมาชิก จากการให้คำปรึกษแนะนำเรื่องสุขภาพ หรือ เรื่องต่างๆแก่สมาชิกของเขาต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพัน และไว้ใจกัน ต่างกับร้านขายของอื่นที่เป็นเพียงแค่ซื้อของใช้บริการแล้วก็จากไป

Customer เป็นแค่คนที่มาซื้อของหรือรับบริการ ที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคมาก เช่น ลูกค้าที่มาซื้อของ ลูกค้าที่เอาของมาซ่อม ชำระค่าน้ำค่าไฟ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow