INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:44:51
Home » ประกันชดเชยรายได้ ไทยประกันชีวิต » ไทยไลฟ์ ประกัน “ไม่ค้าง มีคืน”\"you

ไทยไลฟ์ ประกัน “ไม่ค้าง มีคืน”

2013/09/21 4761👁️‍🗨️

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เพื่อสะท้อนแนวคิดการเป็นมากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Total Life Solutions รวมถึงตอกย้ำความเป็นผู้นำสินค้าในกลุ่มไม่เคลมมีคืน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันไม่เคลม มีคืน รูปแบบใหม่ “ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน” หรือค่ารักษาพยาบาล รีฟันด์ ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตสำเร็จรูป

ค่ารักษาพยาบาล รายวัน รีฟันด์ ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน

1. มีเงินชดเชยรายได้ทุกวัน เมื่อนอนโรงพยาบาล
2. มีความคุ้มครองชีวิต
3. ไม่เคลม ไม่เป็นไร ครบ 3 ปี คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย
วันนี้เรายังสุขภาพดี แต่อีก 3 ปี ไม่แน่นอน

เพศชาย/หญิง อายุ 16-60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี
ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีเท่านั้น
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

refund1 refund2 refund3

• เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่นสาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

ผู้เอาประกันจะได้รับมากกว่าจากเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึงวันละ 3,000 บาท
เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 8 บาท
ชำระเบี้ยประกัน 3 ปี
หากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมในส่วนผลประโยชน์เงินชดเชยค่า รักษาพยาบาลรายวัน จะได้รับเบี้ยประกันปีสุดท้ายคืน

“แบบประกันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ที่อยากสร้างหลักประกันหรือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล แต่กลัวว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปจะสูญเปล่าหากไม่เจ็บป่วย ซึ่งแบบประกัน ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน จะคืนเบี้ยประกันปีสุดท้ายให้ หากไม่มีการเคลมสินไหมตลอด 3 ปี ทำให้เบี้ยประกันที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า”

รับประกันตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วัน
โดยมีให้เลือกสามแผนความคุ้มครอง คือ 1,000 บาท 2,000 บาท และ 3,000 บาท
ให้เงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 1 เท่าของค่ารักษาพยาบาลรายวัน เมื่อพักรักษาตัวในห้อง ICU สูงสุด 30 วัน
ได้รับสิทธิพิเศษที่มากกว่าด้วยบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก

ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน เป็นแบบประกันที่เหมาะกับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ซึ่งจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2555 พบว่า
มีแรงงานนอกระบบในไทยสูงถึง 24.8 ล้านคน หรือ 62.6% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด และพบว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบเหล่านี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 10,000 กว่าคน และหากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจทำให้สูญเสียรายได้รายวันได้

“ไทยประกันชีวิต ไม่ค้าง มีคืน”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow