INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:37:44
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต อาคเนย์ประกันชีวิต » อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด\"you

อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

2010/12/23 4217👁️‍🗨️

ประวัติ อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
เริ่มดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ต่อมาได้ขยายกิจการรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น
โดยได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
1 เมษายน พ.ศ. 2543 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ได้แยกธุรกิจการประกันวินาศภัยออกไปจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่
ชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เดิม ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันชีวิตที่ดำเนินการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา แม้บริษัทจะแยกการดำเนินกิจการออกเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด แต่อาคเนย์ฯ ทั้งสองบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเกื้อหนุนกันเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบ วงจร ภายใต้ปรัชญาแห่งการให้บริการลูกค้าด้วย ความมั่นคง ชื่อตรง และห่วงใย เพื่อรังสรรค์ประโยชน์สู่สังคม และครอบครัวคนไทยตลอดไป

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 63 ปี บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด จึงเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ มีเสถียรภาพและความมั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อผู้ถือกรมธรรม์ และลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้บรรลุปณิธานและจุดมุ่งหมายของการเป็นสถาบันประกันและการเงินที่เข้ม แข็ง มั่นคง และทันสมัย สร้างคุณค่าให้สังคมไทยมีความผาสุกตลอดไป

บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน อาคเนย์ และเป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่ม ทีซีซี เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจอันประกอบด้วย เครื่องดื่มตราช้าง , เบอร์ลี่ยุคเกอร์ , ทีซีซี แลนด์ , ทีซีซี อุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ ซึ่งก่อตั้งนานกว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกลุ่มธุรกิจที่มั่นคง แข็งแกร่งทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบัน อาคเนย์ประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจมากว่า 63 ปี มีสาขาให้บริการ 53 สาขา ทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 8,483 ล้านบาท เงินสำรองประกันภัย 6,449 ล้านบาท เงินกองทุน 1,514 ล้านบาท (มากกว่าที่กฎหมายกำหนด 12 เท่า) และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2550 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,564 ล้านบาท

ด้วยเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มทีซีซี ผสานกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ที่มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับสูง ยึดมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้เอาประกันและคู่ค้า สร้างสรรค์แบบกรมธรรม์ ที่ตอบสนองความต้องการและเน้นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกัน รวมถึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น 2 ปีซ้อน จาก กรมการประกันภัย (2548-2549) จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันชีวิต สามารถสร้างหลักประกันความคุ้มครองให้กับทุกครอบครัวไทย ได้อย่างมั่นคงตลอดไป

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2553)
ทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 14,720 ล้านบาท
เงินสำรองประกันภัย 11,782 ล้านบาท
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 5,279 ล้านบาท
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ 685 ล้านบาท

อาคเนย์ประกันชีวิต สำนักงานใหญ่สีลม
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ southeastlife.com
customersupport@southeastlife.co.th
Tel. 02-6311331 fax 02-2367614

สิทธิพิเศษและบริการเสริม
อาคเนย์ประกันชีวิตมอบ “บัตรสิทธิพิเศษอาคเนย์” เพื่อลูกค้าคนพิเศษ ผู้ถือกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันในสัญญาหลัก 250,000 บาทต่อปีขึ้นไป ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มค่ามากกว่าการประกันชีวิต เช่น ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี บริการ International SOS ขณะอยู่ในต่างประเทศ สำหรับข้อมูลฉุกเฉินด้านการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับส่วนลดในการซื้อสินค้า และใช้บริการจากร้านค้า และสถานบริการชั้นนำทั่วประเทศ

บัตรสิทธิพิเศษอาคเนย์ หรือ SELIC Privileges Executive Member Card จะมอบให้ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่
โดยชำระเบี้ยประกันหลักตั้งแต่ 250,000 บาทต่อปีขึ้นไป
ส่วนลูกค้าเดิมที่ชำระเบี้ยประกันอยู่แล้วตั้งแต่ 125,000 บาทต่อปี และซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ ที่ชำระเบี้ยประกันในสัญญาหลัก รวมกับกรมธรรม์เดิมจนครบจำนวน 250,000 บาทต่อปี ก็สามารถรับสิทธิประโยชน์ จากบัตรสิทธิพิเศษนี้ได้เช่นกัน

สิทธิประโยชน์และบริการที่ให้แก่สมาชิกบัตรสิทธิพิเศษอาคเนย์ ตลอดระยะเวลาที่ชำระเบี้ยประกัน มีดังนี้
+ เอกสิทธิ์เลขที่กรมธรรม์พิเศษ ขึ้นต้นด้วยเลขนำโชค (99) ซึ่งบริษัทจะส่งมอบกรมธรรม์พร้อมผลการตรวจสุขภาพ และแฟ้มกรมธรรม์พิเศษ
+ สิทธิพิเศษสำหรับ การตรวจสุขภาพประจำปี ฟรีทุกปี
+ ได้รับของขวัญ และการ์ดอวยพรวันเกิดทุกปี
+ รับกระเช้าเยี่ยมไข้ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
+ ได้รับสิทธิประโยชน์ International SOS ขณะอยู่ต่างประเทศ ซึ่งให้บริการข้อมูลฉุกเฉินด้านการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอาคเนย์ Hotline 662-205-7709 รวมถึงบริการข้อมูลด้านการเดินทาง (สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้นค่าโทรศัพท์)
+ บัตรสิทธิพิเศษอาคเนย์ ใช้เป็นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และใช้บริการจากร้านค้า และสถานบริการชั้นนำทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 150 , 176

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow