INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:37:32
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ » ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14 1066👁️‍🗨️

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างกรุงเทพประกันภัยสำหรับเจ้าของเรือผู้ ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow