INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:03:43
Home » กฏหมาย » เจ้าของคาร์แคร์ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ขึ้นป้ายทำพรบ.แถมล้างรถฟรีได้ไหม?\"you

เจ้าของคาร์แคร์ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ขึ้นป้ายทำพรบ.แถมล้างรถฟรีได้ไหม?

2020/10/16 911👁️‍🗨️

ตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ตามมาตรา 31 (11) ระบุว่า “ห้ามมิให้บริษัทประกันภัยให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย”การแถมล้างรถฟรีเมื่อผู้เอาประกันภัยทำพ.ร.บ. เข้าข่ายการให้ผลประโยชน์ซึ่งเป็นข้อห้ามดังกล่าว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow