INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 13:55:14
Home » อัพเดทประกันภัย » ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ\"you

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

2017/12/27 2883👁️‍🗨️

การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ หมายถึง ค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของเราเกิดอุบัติเหตุ และเราเป็นฝ่ายถูก เราจึงมีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้
1.กรณีที่รถยนต์ของคู่กรณีมีประกัน บริษัทประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถนี้แทนคู่กรณี (ในความเป็นจริงสามารถเรียกร้องได้จากคู่กรณีโดยตรงก็ได้ แต่โดยทั่วประกันของคู่กรณีจะไม่รับผิดชอบแทน)

2.กรณีที่บริษัทประกันของคู่กรณีไม่มีการจ่ายค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ
คุณต้องทำหน้าที่ติดตามจากคู่กรณี เพื่อให้คู่กรณีตามกับบริษัทประกันของคู่กรณีเอง และ เรายังสามารถเรียกร้องค่าเสื่อมราคาจากการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย (รถเกิดอุบัติเหตุหนัก จะขายได้ราคาต่ำกว่ารถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ)

หลักฐานที่ดีที่สุดคือเอกสาร และรูปถ่ายในที่เกิดเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและคุณเป็นฝ่ายถูก สิ่งที่คุณต้องทำคือ…

1. ถ่ายรูป ถ่าย ถ่าย และ ถ่าย
– ลักษณะการชน
– ความเสียหายที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ถ่ายไว้ให้ครบทุกอย่าง รูปถ่ายนี้นอกจากจะสามารถใช้เป็นเอกสารเรียกค่าขาดผลประโยชน์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่คู่กรณีไม่ยอมรับผิดอีกด้วย

2.เมื่อเจ้าหน้าที่ประกันมาถึงจุดเกิดเหตุ แจกใบเคลม เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ถ่ายเอกสารใบเคลมของคู่กรณีไว้ด้วย ใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย ชัดๆเต็มๆ
– ถ่ายให้เห็นหมายเลขใบเคลม
– สถานที่ออกใบเคลมของเจ้าหน้าที่ประกัน
– ถ่ายเอกสารใบเคลมของเราไว้ก่อนที่จะเอาให้อู่ตอนนำรถเข้าซ่อมด้วย

3.ถ่ายเอกสารหลักฐานไว้ให้ครบทุกขั้นตอน
– วันที่เอารถเข้าอู่ซ่อม
– ใบแจ้งซ่อม
– วันรับรถ (เอกสารระบุวันรับรถ)

สรุปคือ ถ่ายทั้งหมด ถ่ายให้ครบ ให้ชัด จัดเต็ม ไม่ต้องเกรงใจใคร หน้าไหน เพราะมันคือ ผลประโยชน์ของคุณเอง

4.เมื่อรถยนต์ซ่อมเสร็จ ให้ขอ…
– เอกสารรายละเอียดการซ่อม
– ใบแจ้งซ่อมรถ
– เอกสารส่งรถ
ต้องเป็นเอกสารระบุวันที่อย่างชัดเจน

การรวบรวมค่าใช้จ่ายระหว่างรอรถซ่อม

การรวบรวมค่าใช้จ่ายที่คุณต้องเสียไปในระหว่างที่รถยนต์ของคุณซ่อม
– ค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีรถขับ
– รายได้ที่ขาดหายไป เนื่องจากไม่มีรถในใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น ขับแท๊กซี่ ใช้รถในการรับจ้างต่างๆ
– ค่าเสื่อมสภาพที่อาจมี ในกรณีที่บริษัทประกันทำการซ่อมอะไหล่เก่าแทนการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่
– หลักฐานของการใช้จ่ายต่างๆ เช่นใบเสร็จรับเงินต่างๆ ซึ่งจะทำให้การเรียกร้องมีน้ำหนักมากขึ้น ทำให้บริษัทประกันปฏิเสธได้ยากนั่นเอง เพราะมีหลักฐานชัดเจน

ขั้นตอนการเรียกค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ

1.แจ้งกับบริษัทประกันของคู่กรณีว่าคุณต้องการดำเนินการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม ในกรณีที่บริษัทประกันของคู่กรณีไม่ปฎิเสธ คุณสามารถส่งเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่บริษัทประกันของคู่กรณีได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้…
1.หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ใบเสร็จรับเงินต่างๆ)
2.สำเนาใบเคลมและรายละเอียดการซ่อมรถ รวมถึงเอกสารระบุวันรับรถและส่งคืนรถ
3.สำเนาใบเคลมหรือรูปถ่ายใบเคลมของคู่กรณี
4.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาหน้ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา (เซ็นต์ชื่อ)
5.สำเนาทะเบียนรถ

เมื่อส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่บริษัทประกันของคู่กรณีแล้ว

1.สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทประกันของคู่กรณีว่า เอกสารต่างๆครบถ้วนหรือไม่
2.ผู้รับผิดชอบ คือใคร เพื่อที่จะได้ติดตามความคืบหน้าให้สะดวกมากขึ้น

ส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยของคู่กรณีมักจะมีการต่อรอง บริษัทประกันแต่ละแห่งจะมีการจ่ายค่าชดเชยที่แตกต่างกัน เป็นเช็ค เงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow