INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:47:57
Home » ประกันสุขภาพ » ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ\"you

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

2015/11/14 4158👁️‍🗨️

Expat health insurance หรือ Health Insurance for foreign คือ ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

expat health insurance thailand

expat health insurance thailand

Expat health insurance คือ ประกันสุขภาพทั่วไปนั่นแหละ แต่ปัจจุบันประกันสุขภาพ ของบริษัทประกันที่มีอยู่ส่วนมากชาวต่างก็สามารถซื้อได้เหมือนคนทั่วไป (ถ้ามีคุณสมบัติครบ อยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) แต่ในกรณีการตั้งชื่อ แผนประกันเฉพาะแบบนี้ แสดงให้เห็นถึง การให้ความสำคัญ และ นโยบายการตลาดของบริษัทว่า จะทำตลาดประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ นั่นเอง ซึ่งแผนประกันเฉพาะกลุ่มแบบนี้อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากประกันสุขภาพที่ขายสำหรับบุคคลทั่วไปอยู่บ้าง โดยส่วนมากจะมีความคุ้มครองสูงกว่าแผนประกันสุขภาพทั่วๆไป เนื่องจาก มองว่าชาวต่างขาติ เห็นความสำคัญกับการทำประกัน และ มีความแตกต่างในด้านของความต้องการ เมื่อต้องเข้ารับบริการ รวมถึงการมีศักยภาพ ในการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงกว่าด้วย

ตัวอย่าง แผนประกันดังกล่าว ที่พบเจอ เช่น ของ แอกซ่าประกันภัย ชื่อ แผน smartcare optimum (สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม )
อ้างอิง cymiz.com

จะเห็นได้ว่า มีวงเงินความคุ้มครองสูงมากกว่าแผนประกันทั่วไปอย่างมาก และแน่นอน เบี้ยประกันก็สูงขึ้นมากตามไปด้วย

ตัวอย่างของความแตกต่างของชาวต่างชาติ เมื่อต้องเข้ารับบริการ เช่น

1. การเจ็บป่วย ชาวต่างประเทศเหล่านี้ จำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ป่วยเหล่านี้ภาระในด้านค่าใช้จ่ายเวลาเจ็บป่วยเข้ารับบริการมี ๒ รูปแบบ คือ
– บริษัทประกันสุขภาพต่างประเทศดูแลรับผิดชอบให้
– ผู้ป่วยซื้อประกันสุขภาพในประเทศไทย(รวมทั้งส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วย) บางคนก็ไม่มีประกันสุขภาพ
2. การใช้ยา ชาวต่างประเทศ ส่วนหนึ่งคุ้นเคยกับการใช้ยา original ในประเทศตัวเอง ส่วนใหญ่จะราคาแพงและบางครั้งไม่มีในระดับโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ทำให้เป็นปัญหาเรื่องการดูแล การเข้าถึงบริการ
3. การให้เลือด คนไทยจะมีเลือดกลุ่ม Rh- แค่ 0.6% แต่ในชาวต่างชาวต่างประเทศมีมากกว่า 10–20 เท่า ทำให้เป็นปัญหาเวลาที่ต้องการให้เลือด บางโรงพยาบาลต้องทำข้อมูลกลุ่มเลือดเป็น Stock Bankไว้โดยเฉพาะ
4. ขนาดของสรีระ ฝรั่งมีขนาดร่างกายโตสูงใหญ่อาจมีปัญหากับอุปกรณ์การแพทย์บางชนิดบางประเภท เช่น รถพยาบาล(บางรุ่น)ปิดฝาประตูท้ายไม่ได้ บางคนมีนำหนักตัวถึง ร้อยกว่า กิโลกรัม มีผลต่อ เตียงหามผู้ป่วย (stretcher) เหล่านี้เป็นต้น
5. ความเสี่ยงภัยมากกว่า  เช่น การทะเลาะ และการหย่าร้าง คู่สามีภรรยาต่างชาติ(แต่งกับไทย) ส่วนใหญ่รู้จักกันโดยผิวเผิน การมาอยู่กินกันมีแรงจูงใจที่ไม่ได้เกิดจากความรักใคร่ชอบพออย่างเดียว ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การพึ่งพิง การยกระดับสถานะตนเองในสังคม การติดเหล้า การมีคดีความติดตัวมาหรือการแตกแยกของครอบครัว ตลอดจนเงินบำนาญที่ได้หลังเกษียณไม่พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพอย่างสุขสบายเท่าที่ควร ปัญหาการหย่าร้าง เลิกรา ทะเลาะเบาแว้งจึงพบบ่อยมาก
6. การปรับตัวของร่างกาย เนื่องจากชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในเขตภูมิอากาศที่แตกต่างจากประเทศไทย (มีสองฤดู ร้อน กับ ฝน) ร่างกายที่เคยอยู่เมืองหนาวมาตลอด ก็มีความคุ้นชิน ต่อสภาพอากาศต่างกัน รวมถึง การกินอยู่ ฯลฯ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow