INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:47:20
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยวิศวกรรม » ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย

2010/09/16 806👁️‍🗨️

ประกันภัยการติด ตั้งเครื่องจักร กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักรกรุงเทพประกันภัยประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
สำหรับ ผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดเหตุอุบัติเหตุที่ ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักร

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow