INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 7:24:24
Home » อัพเดทประกันภัย » จำนวนสาขา (ใบอนุญาต) ของบริษัทประกันวินาศภัย , 31-01-2559\"you

จำนวนสาขา (ใบอนุญาต) ของบริษัทประกันวินาศภัย , 31-01-2559

2017/02/28

จำนวนใบอนุญาต ของ บริษัทประกันวินาศภัย (ถึง 31-01-2559)
สาขา ,สาขาย่อย, สาขาเฉพาะฯ

จำนวนสาขา ของบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความเป็นไป ด้านมั่นคงของบริษัทได้ ซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น …

จำนวนรายรับ
กำไร
อัตราการเติบโตของบริษัทในด้านต่างๆ (เบี้ยประกัน จำนวนกรมธรรม์ จำนวนตัวแทน/นายหน้า)
จำนวนสัดส่วนการเคลมต่อเบี้ยรับ
นโยบายของบริษัทฯ ทั้งต่อลูกค้าและคู่สัญญา (ตัวแทน/นายหน้า)
ความยากง่ายในการเคลม
การอำนวยความสะดวก
จำนวนตัวแทน / นายหน้า
ประวัติที่ผ่านมาของบริษัทฯ
ชื่อเสียงของบริษัทฯ
ด้านผลิตภัณฑ์
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ (เช่น เน้นขายประกันสุขภาพ ,เน้นขายรถยนต์ ,ขายทุกอย่าง)
ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เอาประกันที่เลือกใช้บริษัทประกันตามที่ ตัวแทน/นายหน้า แนะนำ โดยไม่สนใจว่าเป็นบริษัทประกันใด หากถ้า ตัวแทน/นายหน้า นั้นๆ สามารถ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้ได้ เมื่อต้องมีการเคลมประกัน

หมายเหตุ
ในตาราง บริษัท แปซิฟิกครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เน้นขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow