INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:21:52
Home » อัพเดทประกันภัย » รูปแบบการคิดเบี้ยประกันภัย ในอนาคต\"you

รูปแบบการคิดเบี้ยประกันภัย ในอนาคต

2020/02/19 947👁️‍🗨️

ในอนาคตรูปแบบการคิดเบี้ยประกัน ระบบการบริหารจัดการ ต่างๆของวงการประกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น คาดการณ์ได้มากขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี ด้าน AI หรือ ปัญญาประดิษญ์ และ Big Data

AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง แม้ว่าดังเดิมนั้นเป็นสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่น ๆ ด้วย Ref. https://th.wikipedia.org/wiki/ปัญญาประดิษฐ์

Big Data คือ ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก ทุกรูปแบบ โดยข้อมูลจะมีความซับซ้อนและต้องการซอฟต์แวร์ที่รองรับการจัดการหรือการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการประมวลผลและนำไปใช้ประโยชน์ได้แบบเรียลไทม์ เช่น ข้อมูลองค์กร บุคคล ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ไฟล์เอกสารต่างๆ รูปภาพ URLs ทุกอย่างที่เป็น อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีปริมาณมากมหาศาล ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการรองรับจัดเก็บ จัดการ กรองเลือกข้อมูล การวิเคราะห์ ระบบที่ใกล้เคียงที่ใช้กันอยู่ เช่น ERP และ Big data นี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคเป็นรายคนเลยก็ว่าได้ เช่น จะเก็บข้อมูลการท่องเว็บไซต์ ก็จะทราบว่า แต่ละคนชอบดูอะไร กำลังสนใจอะไรอยู่ แล้วแสดงโฆษณาให้เห็นเฉพาะคน เป็นต้น

ลักษณะของ Big data
ข้อมูลปริมาณมาก ขนาดใหญ่ (Volume) ระดับ TB  (Terabyte) ขึ้นไปเป็นต้น (1000MB = 1G , 1000GB = 1TB)

4Vs สู่เส้นทาง Big Data
ก่อนทำ Big Data ควรวางแผนให้ดีว่าจะเก็บข้อมูลใด เพื่ออะไร เก็บนานแค่ไหน และจะนำไปใช้อย่างไร การเก็บข้อมูลใช้เวลา และลงทุนระยะยาว

Volume  : ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก
Variety  : ข้อมูลมีความหลากหลาย รูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน หลากหลายแหล่งและประเภท ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ต่างๆ เช่น ข้อมูลทาง Social Network ต่างๆ ตัวอย่าง facebook เป็นต้น
Velocity : ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วและมีการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่องในลักษณะสตรีมมิง เช่น ใช้ในตลาดหุ้น ส่งผ่านข้อมูลเป็น Real-time ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีข้อจำกัด ในด้านการประมวลผลเพราะไม่อาจตรวจจับรูปแบบ หรือทิศทางแนวโน้มของข้อมูลได้โดยง่าย
Veracity : ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์จึงยังไม่สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้ ดยข้อมุลเหล่านี้ ใช้คำว่า DATA ซึงยังไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องผ่านกระบวนการ แล้วจะกลายเป็น information ซะก่อน

ประกันรถยนต์

AI คำนวณเส้นทางและทำแผนที่เส้นทางที่มีศักยภาพและแบ่งปันส่งข้อมูลไปสู่ บริษัท ประกันภัย สำหรับการเดินทางของเขา ระบบตอบสนองด้วยเส้นทางสำรองที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายรถยนต์ที่ต่ำกว่ามาก รวมถึงการปรับค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนของเขา ระบบจะแจ้งว่า เบี้ยประกันภัยของเขาจะเพิ่มขึ้น 5 ถึง 9% หากใช้ตามเส้นทางที่เขาเลือก คำนวณจากความเป็นไปได้ จากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณรถที่อยู่บนเส้นทางนั้น ความเร็วของการเคลื่อนที่ สภาพจราจร คุณภาพถนน ฯลฯ และ อาจเตือนว่า ด้านการประกันชีวิตของเขา ซึ่งตอนนี้ราคาแบบ “จ่ายตามที่คุณอยู่” จะเพิ่มขึ้น 3% สำหรับไตรมาสนี้ และจำนวนเงินเพิ่มเติมจะถูกหักจากบัญชีธนาคารของเขาโดยอัตโนมัติ

เมื่อเข้าไปในลานจอดรถ เกิดอุบัติเหตุ รถชน ทันทีที่รถหยุดเคลื่อนไหว การวินิจฉัยภายใน จะกำหนดขอบเขตของความเสียหาย AI แจ้งให้เขาถ่ายรูปสองรูปของบริเวณกันชนหน้าขวา เมื่อกลับไปที่ที่นั่งคนขับหน้าจอในเส้นประ จะแจ้งให้เขาทราบถึงความเสียหายยืนยันการเรียกร้องที่ได้รับการอนุมัติและเมื่อตอบรับทางมือถือ ข้อมูลจะถูกส่งไปเพื่อตรวจสอบ หากยานพาหนะสามารถขับขี่ได้อาจถูกนำไปยังโรงรถในเครือข่ายที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการซ่อมแซมหลังจากยานพาหนะทดแทนมาถึง

ในวิวัฒนาการนี้การประกันภัยจะเปลี่ยนจากสถานะปัจจุบันของ “การตรวจจับและซ่อมแซม” เป็น “การคาดการณ์และป้องกัน” การเปลี่ยนแปลงทุกด้านของอุตสาหกรรมในกระบวนการ ก้าวของการเปลี่ยนแปลงจะเร่งขึ้นเช่นกัน กับโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งเป็นตัวกลาง ระหว่างผู้บริโภคกับ บริษัทประกันภัยและซัพพลายเออร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้า

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-the-future-of-insurance
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow