INSURANCETHAI.NET
Mon 24/01/2022 8:57:15
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/20

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟให้ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟ ในกรณีต่อไปนี้
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2. อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย
4. โฮล – อิน – วัน
โดยความคุ้ม ครองมีผลในขณะที่เล่น ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ สาธารณะใดๆ ในประเทศไทย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow