INSURANCETHAI.NET
Mon 15/08/2022 21:00:48
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/20

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ แอกซ่าประกันภัย
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟให้ความคุ้มครองผู้เล่นกอล์ฟ ในกรณีต่อไปนี้
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
2. อุบัติเหตุต่อผู้เอาประกันภัย
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เอาประกันภัย
4. โฮล – อิน – วัน
โดยความคุ้ม ครองมีผลในขณะที่เล่น ซ้อม หรือฝึกหัดเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ สาธารณะใดๆ ในประเทศไทย


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow