INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 19:02:14
Home » ความรู้รถยนต์ » รถหายในห้าง ฟ้องให้ห้างรับผิดชอบได้\"you

รถหายในห้าง ฟ้องให้ห้างรับผิดชอบได้

2015/02/06

หากรถยนต์ถูกขโมยทั้งที่บัตรจอดรถยังเก็บไว้กับตัว ห้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานผู้ดูแลลานจอดรถที่ปล่อยให้รถยนต์ถูกขโมย ผ่านออกไปได้

ศาลฎีกาให้ความเห็นว่าเงื่อนไขว่า “บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายต่อรถใด ๆ ทั้งสิ้น” ที่ระบุไว้บนบัตรนั้นเป็นเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นฝ่ายเดียวเพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิด จึงไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดได้
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 374/2551)

แต่ถ้ากรณีกลายเป็นว่ารถหายและบัตรจอดรถก็ไม่อยู่กับตัวด้วย กรณีเช่นนี้ศาลฎีกามองว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวลูกค้าเอง ดังนั้นห้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1936/2549)

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการทำประกันรถยนต์ชั้น1 ไว้ บริษัทประกันจะรับผิดชอบ ตามทุนประกันที่ได้ทำไว้

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow