INSURANCETHAI.NET
Fri 23/10/2020 0:45:15
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยไทยวิวัฒน์ » ประกันภัยสำหรับเงิน – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันภัยสำหรับเงิน – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/03/01

ประกันภัยสำหรับเงิน – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวเงินที่ถูกเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆโดย เงินนี้ให้หมายถึง
› ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย
› เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
› ธนาณัติ เช็คไปรษณีย์
› ดวงตราไปรษณีย์ยังไม่ได้ขีดฆ่า
› หลักทรัพย์ที่ระบุประเภทไว้ชัดเจนในตาราง

แบบความคุ้มครอง
ปง.1 : การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ปง.2 : ความสูญเสียของเงินอันเกิดจากภัยทุกชนิด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ปง.3 : ปง.2 + การฉ้อโกงและยักยอกของพนักงานรับ ส่ง หรือผู้รักษาเงินที่สามารถค้นพบได้ภายใน 3 วันทำงาน

ข้อตกลงความคุ้มครอง
โดยมีความคุ้มครองให้เลือกหลายรูปแบบตามความต้องการดังนี้
1. ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือน
› ระหว่างการขนส่งเงินสู่สถานที่เอาประกันภัย
› ในสถานที่เอาประกันภัย (ในเวลาทำงาน)
› นอกเวลาทำงานเงินต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

2. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย
› ในเวลาทำงานดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์

3. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
› นอกเวลางานเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งปิดล็อคไว้เรียบร้อย

4. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
› ขณะที่ขนส่งโดยพนักงานรับ ส่งเงิน

5. ความสูญหายของตัวตู้นิรภัย
› ความเสียหายต่อตัวตู้นิรภัย/ห้องนิรภัย ตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัยและทรัพย์สินอื่นๆ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow