INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 14:31:31
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เมืองไทยประกันภัย » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – เมืองไทยประกันภัย\"you

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/07 1938👁️‍🗨️

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟแล้วทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่าง(1) นาย ก ต้องการตีข้ามอุปสรรค คือ บ่อน้ำขนาดใหญ่ และหลุมทรายขนาดย่อมหลายหลุมจึงหวดไม้กอล์ฟอย่างแรง ทำให้ไม้กอล์ฟหลุดมือ ไปโดนรถยนต์ของนาย ข ที่จอดอยู่ห่างไป 100 หลาทำให้กระจกหน้าแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Deluxe ไว้)
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าความเสียหายในการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ในนามของ นาย ก ตามจำนวนเงินความเสียหายที่แท้จริงให้กับ นาย ข แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอย่าง(2) นาย ก ต้องการตีออนกรีน 600 หลา ในไม้เดียว จึงดาวน์สวิงสุดแรงเกิด จนทำให้ลูกกอล์ฟลอยออกไปไกลนอกสนามกอล์ฟ ปรากฏว่าลูกกอล์ฟไปหยุดอยู่ที่ศีรษะของนักเรียนที่วิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนข้างสนามกอล์ฟ ทำให้นักเรียนหัวแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้)
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บครั้งนี้ ในนามของ นาย ก ให้กับนักเรียนที่หัวแตก ตามจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2. อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, สูญเสียมือ เท้า หรือ สายตา, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร *,ทุพพลภาพชั่วคราว** หรือเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินตามแบบที่ทำประกันภัยไว้

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร* หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว** หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงหรือบาส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ตัวอย่าง นาย ก กำลังแก้เกมส์ ในช็อตที่ลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ในพงหญ้าใต้ต้นไม้ ขณะตีลูกออกไปกิ่งไม้เกิดหักและหล่นลงมา ทำให้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บ (เขาได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้)
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บครั้งนี้ ตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ ขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ

ตัวอย่าง หลังการซ้อมหนักมาทั้งวัน ก็ไปรับประทานอาหารค่ำ ขณะกำลังอุ่นเครื่องรถยนต์เตรียมตัวกลับบ้าน รู้สึกว่ารถมีน้ำหนัก
เบาผิดปกติจึงไปเปิดกระโปรงรถดู ปรากฏว่าถุงกอล์ฟซึ่งมีไม้กอล์ฟอยู่ครบชุด หายไปอย่างไร้ร่องรอย
แต่ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้
ในกรณีนี้จะได้รับเงินทดแทนสำหรับถุงกอล์ฟและไม้กอล์ฟ รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะได้รับการชดใช้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน ไม่เกิน 7,500 บาท

4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”
กรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ในการแข่งขันที่เป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท
(มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive

กรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟ ที่นอกเหนือจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในข้อ 4.1 ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
(มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive

ดาวน์โหลดใบสมัครประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – เมืองไทยประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow