INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 3:01:27
Home » อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » My Personal Accident – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

My Personal Accident – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 3403👁️‍🗨️

My Personal Accident – aacp

แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก
– รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่ากรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุขณะให้การบริการ
– ขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
– ครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
– รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูดออกเสียงเนื่องจากอุบัติเหตุขยายความคุ้มครองไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
– เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (เฉพาะแผนโกลด์)

My Personal Accident (PA)
สนุกกับทุกจังหวะของชีวิตได้อย่างเต็มที่เพราะมี “My PA” จากอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

สะดวกสบาย ด้วยบริการพิเศษ
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน เพียงแสดงบัตรประจำตัวอุบัติเหตุส่วนบุคคล ณ โรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายอยุธยาแคร์กว่า 180 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในกรณีผู้ป่วยในหรือในกรณีผู้ป่วยนอก กว่า 40 แห่งทั่วประเทศ

สิทธิพิเศษสำหรับท่าน
สมัครง่ายๆ รับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆเพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ พร้อมชำระเงินผ่านตัวแทนประกันชีวิตอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. หรือสมัครผ่านเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ทุกสาขา

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ มาย พีเอ (สำหรับขั้นอาชีพ 1) และเบี้ยประกัน

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นเพียงบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบข้อยกเว้น จากกรมธรรม์ประกันภัย

ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
– การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา”
นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
– การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
– สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชน
ก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
การชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยดังกล่าว เป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow