INSURANCETHAI.NET
Tue 29/11/2022 20:35:16
Home » อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » ประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)\"you

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

2018/09/03 4851👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า ประกันที่กล้าบอกเงื่อนไข (อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)

สำหรับแผนสูงสุดคุ้มครองถึงปีละ 10 ล้าน

จำกัดค่าห้อง
แต่จัดเต็มเรื่องค่ารักษาสูงสุด 10 ล้านบาทต่อปี หมดห่วงเรื่องค่ารักษา ค่าผ่าตัด ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแล็บ ค่ากายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ เราจ่ายให้หมดตามจริง

เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
แต่คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 85 ปี พร้อมความคุ้มครอง พิเศษ! คุ้มครองผู้ป่วยนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่รักษาภายใน 24 ชั่วโมงแรก ล้างไต ฉายแสง เคมีบำบัด

*ต้องตอบคำถามและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพปลดล็อคเอ็กซ์ตร้า
*เบี้ยประกันภัยถูกลงกว่าประมาณ 30% หากคุณเลือกมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนแรก
(ก็ คือ มี access เหมือน ประกันรถยนต์ บางประเภท)

ประกันสุขภาพ นี้ เป็นอนุสัญญา ต้องซื้อพร้อมกับประกันชีวิต

รายละเอียดแบบประกัน

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
จำกัด 1 สัญญาต่อผู้เอาประกันภัย 1 ท่านเท่านั้น
จำนวนผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000,000 – 10,000,000 บาท
สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงแพทย์ทางเลือก
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟู หรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยความบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศ ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินภายนอกประเทศไทย

หมายเหตุ

เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
สัญญา เพิ่มเติม สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อของแบบประกันภัยที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง สุขภาพ ปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า
ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่ออประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง
ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย เป็นการให้บริการเท่านั้น

azay-health-extra-unlock.pdf

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow