INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:39:40
Home » Don't miss it » บริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัด (หรือบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด) แจ้งลูกค้าให้ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนประกัน covid\"you

บริษัทเดอะวันประกันภัยจำกัด (หรือบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัด) แจ้งลูกค้าให้ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนประกัน covid

2021/11/16 980👁️‍🗨️

ประชาชนร้องเรียนว่า บริษัท #เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งจดหมาย / sms แจ้งผู้ทำประกันภัยโควิด #เจอจ่ายจบ ว่า บริษัทไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 300 เท่า จึง #เสนอ ให้สิทธิผู้เอาประกัน #เปลี่ยนกรมธรรม์ เป็นฉบับใหม่ บอกยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม และให้สามารถเปลี่ยนมาใช้- ความคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือ โคม่า ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า หรือ- เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 10 เท่า หรือ- บอกยกเลิกกรรมธรรม์ จะคืนเบี้ยให้ 100% ไม่หักระยะเวลาคุ้มครอง หรือ- นำเบี้ยที่ได้มาซื้อประกันอื่นของบริษัท โดยจะลดให้ 2 เท่าของเงินเบี้ยที่ได้คืน

บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่ง SMS ไปยังลูกค้าของบริษัทเพื่อแจ้งขอปรับเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19 หรือ ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยมีข้อแนะนำว่าหากลูกค้าได้รับ SMS ควรอฟังความคืบหน้าจาก คปภ.ที่กำลังจะมีประชุมเพื่อหาทางออกในกรณีนี้

#ก่อนหน้านี้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ #คปภ. ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะมีการประชุมด่วนในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 64 เพื่อเรียกผู้บริหารของบริษัทประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือ โดยจะขอดูตัวเลขของการรับประกันภัยทั้งหมดมาเป็นประเด็นในการพิจารณา

การที่บริษัทประกันภัยรับประกันไปแล้ว เมื่อมียอดเคลมเข้ามามาก แล้วมาขอยกเลิก จะทำให้ธุรกิจประกันฯ ขาดความเชื่อมั่นได้ แนวทางออกมีหลายวิธี เช่น- ผู้เอาประกันยกเลิกด้วยความสมัครใจ บริษัทประกันต้องจ่ายเงินคืนให้คุ้มค่า หรือ- หาแบบประกันใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้ตรงใจผู้บริโภค และสามารถเอายอดจ่ายเคลมรถยนต์มาจ่ายให้ประกันโควิดได้

ปัจจุบันมี 3 บริษัทประกันภัยที่เข้าโครงการผ่อนผันเงินของกองทุนของ คปภ.1. สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)2. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3. บริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เนื่องจากที่ผ่านมาทั้ง 3 บริษัท #รับประกันโควิดไว้เอง
ไม่ได้ส่งประกันภัยต่อ (เหมือนรับหวยไว้เองแล้วไม่ส่งต่อเจ้ามือใหญ่ ) จึงต้องจ่ายภาระค่าเคลมไว้หมดการรับประกันโควิด บริษัทประกันเลิกขายกรมธรรม์ไปตั้งแต่เดือน มิ.ย. 64 ดังนั้น ความคุ้มครองสุดท้ายถึง มิ.ย. 65 สำหรับบริษัทประกันภัยที่ถูกปิดกิจการจากผลกระทบจากรับประกันโควิด

ล่าสุด มีเพียงบริษัทเอเชียประกันภัย 1995 ที่ถูกปิดกิจการ ซึ่งวันที่ 16 ต.ค. 64 ที่ผ่านมาผู้เอาประกันที่ติดเชื้อโควิดยื่นเคลมค่าสินไหมก่อนวันที่ 16 ต.ค. กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้จ่ายเงินค่าสินไหม ส่วนผู้เอาประกันที่มีอายุกรมธรรม์เหลืออยู่ บริษัทจ่ายเบี้ยประกันคืนคิดตามจำนวนวันคุ้มครองที่เหลือ หรือมีบริษัทประกันภัยรายอื่นรับทำประกันจนครบอายุ

#ล่าสุด นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากทางบริษัทประกันภัย อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับตามเดิมนอกจากนี้ ยังได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่า #จะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างไร โดยบริษัทฯ พยายามหาทางบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องเพื่อให้อยู่รอดได้ และยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย

สรุป คปภ เกรงว่าบริษัทประกันจะล้มก็เลยเสนอแนวคิดให้บริษัทประกันภัยที่อาจมีปัญหาได้หาทางป้องกัน โดยอาจเสนอเงื่อนไขพิเศษให้กับผู้เอาประกัน แล้วมีบริษัทประกันภัย 3 แห่งสนใจที่จะทำลักษณะดังกล่าว แล้วเดอะวันประกันภัยก็เป็นประเด็นในข่าวนี้ทั้งนี้ จะเปลี่ยนกรมธรรม์ ต้องสมัครใจทั้งสองฝ่าย ถ้าผู้ทำประกัน ไม่ตกลงเปลี่ยนกรมธรรม์ สัญญาเงื่อนไขในกรมธรรม์ก็ยังคงเหมือนเดิมต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดบ.ประกัน ห้ามบังคับเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์โควิด เว้นแต่จะสมัครใจ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow