INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:32:04
Home » กฏหมายประกันภัย อัพเดทประกันภัย » รถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ แบ่งออกเป็น 17 ลักษณะ\"you

รถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ แบ่งออกเป็น 17 ลักษณะ

2017/07/15 15325👁️‍🗨️

ทะเบียนรถ

เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดในการยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของรถ

ป้ายทะเบียนรถ(Vehicle registration plate)

เป็นแผ่นป้ายทำจากโลหะหรือพลาสติก มีเลขทะเบียนรถ เพื่อใช้ในการระบุรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ

ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทย ปัจจุบันทำจากอะลูมิเนียม มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน ทำให้ด้านหลังของป้ายนั้นบุ๋มเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนด้วยเช่นกัน ผู้ที่นำรถยนต์ไปจดทะเบียนเป็นรถประเภทอะไรก็ควรจะต้องคำนึงและใช้ให้ตรงประเภทจะได้ไม่ต้องถูกจับปรับและสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมาภายหลัง

รถยนต์ป้ายแดง หมายถึง รถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม อันเป็นป้ายชั่วคราวใช้สำหรับรถที่อยู่ระหว่างการขอมีทะเบียนจริงออกมา ซึ่งไม่เกี่ยวกับการซื้อสดหรือผ่อน อย่างที่หลายๆ คนสงสัย ยิ่งปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมการใช้รถ “ป้ายแดง” เพราะนอกจากผิดกฏหมายแล้วยังอาจไม่ปลอดภัยและหากพบเป็น “ป้ายแดงปลอม” โทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน – 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และถ้าขับรถป้ายแดงระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นเวลากลางคืน โดยไม่มีความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท

รถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ แบ่งออกเป็น 17 ลักษณะ

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ป้ายสีขาวอักษรดำ
2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ป้ายขาวอักษรฟ้า
3.รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ป้ายสีขาวอักษรสีเขียว
4.รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ป้ายสีขาวอักษรสีแดง
5.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ป้ายสีเหลืองอักษรสีแดง
6.รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
7.รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ป้ายสีเหลืองอักษรสีฟ้า
8.รถยนต์รับจ้างสามล้อ ป้ายสีเหลืองอักษรสีเขียว
9.รถยนต์บริการธุรกิจ ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
10.รถยนต์บริการทัศนาจร ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
11.รถยนต์บริการให้เช่า ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
12.รถจักรยานยนต์ ป้ายสีขาวอักษรสีดำ
13.รถแทรกเตอร์ ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
14.รถบดถนน ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
15.รถใช้งานเกษตรกรรม ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
16.รถพ่วง ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
17.รถจักรยานยนต์รับจ้าง ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับติดรถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อม
ป้ายทะเบียนรถทูต ป้ายสีขาวอักษรสีดำ
ป้ายทะเบียนกราฟิกสำหรับเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล เป็นรูปทิวทัศน์แต่ละจังหวัด ตัวอักษรสีดำ

รถตาม พ.ร.บ การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น รถโดยสารและรถบรรทุก โดยใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังนี้

รถโดยสาร

1.รถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 10-19 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
2.รถโดยสารขนาดเล็ก เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 20-29 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
3.รถโดยสารไม่ประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ

รถบรรทุก

1.รถบรรทุกไม่ประจำทาง พื้นแผ่นป้ายสีเหลือง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 70-79
2.รถบรรทุกส่วนบุคคล พื้นแผ่นป้ายสีขาว เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 80-89

รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ Total Vehicle under Motor Vehicle Act
รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.)
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up
รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motortricycle
รย. 5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi
รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi
รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi
รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ Motortricycle Taxi (Tuk Tuk)
รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ Hotel Taxi
รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร Tour Taxi
รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า Car For Hire
รย.12 รถจักรยานยนต์ Motorcycle
รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor
รย.14 รถบดถนน Road Roller
รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle
รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer
รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle

รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก Total Vehicle under Land Transport Act
รวมรถโดยสาร Bus : Total

แยกเป็น
– ประจำทาง Fixed Route Bus
– ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Bus
– ส่วนบุคคล Private Bus

รวมรถบรรทุก Truck : Total
แยกเป็น
– ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Truck
– ส่วนบุคคล Private Truck
โดยรถขนาดเล็ก Small Rural Bus





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow