INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:04:45
Home » ความรู้รถยนต์ » ดูแลรักษารถยนต์ ตรวจสอบรถยนต์\"you

ดูแลรักษารถยนต์ ตรวจสอบรถยนต์

2011/11/23 2380👁️‍🗨️

ดูแลรักษารถยนต์ ตรวจสอบรถยนต์

car-maintenance

car-maintenance

การขับรถเป็น นอกจากจะรู้วิธีการขับรถอย่างมีเทคนิคแล้ว การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะจะทำให้เราทราบสมรรถนะของเครื่องยนต์และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานรถยนต์ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ขับขี่รถยนต์เองและต่อประเทศชาติโดยรวม
ระบบต่างๆ ในรถยนต์ล้วนมีความสำคัญต่อการทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน โดยระบบที่สำคัญๆ ที่ควรพิจารณา มีดังนี้
1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เราสามารถสังเกตและหาสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติอย่างง่ายๆ โดยดูว่าน้ำมันรั่วหรือไม่ โดยสังเกตจากบริเวณพื้นถนนใต้รถที่จอดอยู่ หากพบว่ามีรอยเปียกของน้ำมันหรือได้กลิ่นน้ำมันซึ่งอาจจะรั่วจากข้อต่อในระบบท่อ ให้ดำเนินการซ่อมโดยเร็ว อีกสิ่งหนึ่งคือควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศอยู่เสมอ หรือเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งาน ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้รถวิ่งได้ระยะทางน้อยลง 0.4 กิโลเมตรต่อน้ำมัน 1 ลิตร
2. ความเร็วรอบเดินเบา ถ้าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในจังหวะเดินเบาสูงเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้น ดังนั้น ควรปรับความเร็วรอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีข้อมูลควรปรับความเร็วรอบที่ประมาณ 800 รอบต่อนาที หรือในระดับที่เครื่องยนต์ทำงานเรียบที่สุด สำหรับเครื่องยนต์ที่มีระบบการจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง
3. ระดับน้ำมันในห้องลูกลอย ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ทำหน้าที่ปรับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนั้น หากคาร์บูเรเตอร์สกปรกรถยนต์จะวิ่งได้ระยะทางน้อยลงประมาณ 1.3 กิโลเมตรต่อน้ำมัน 1 ลิตร และการไหลล้นของน้ำมันจากคาร์บูเรเตอร์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่งเกิดจากระดับน้ำมันในห้องลูกลอยสูงกว่าระดับปกติโดยสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จากหน้าต่างกระจกของห้องลูกลอยควรให้ช่างผู้ชำนาญแก้ไขโดยเร็ว
4. หัวเทียน หากหัวเทียนบอดหรือเสื่อมสภาพ รถยนต์จะวิ่งได้ระยะทางน้อยลง 0.85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
5. ยางรถยนต์ ควรตรวจวัดความดันของลมยางอยู่เสมอ หากลมยางอ่อนไปเพียง 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จะทำให้รถยนต์กินน้ำมันเพิ่มขึ้น 0.8-1.6 กิโลเมตรต่อลิตร การสูบลมยางให้เมาะสมจะสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 560 ลิตรต่อปี หากใช้รถวิ่งด้วยระยะทาง 16,000 กิโลเมตรต่อปี โดยรถกินน้ำมัน 6 กิโลเมตรต่อลิตร อีกประการหนึ่งคือ การใช้ยางเรเดียลจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
6. ระบบเบรค หากผ้าเบรคเสียดสีจานล้ออยู่เสมอ จะเป็นผลทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2
7. ระบบหล่อลื่น เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องตามกำหนด และเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องกับสภาพเครื่องยนต์ก็จะช่วยในการประหยัดเชื้อเพลิงได้ เพราะน้ำมันเครื่องที่อยู่ในสภาพดีจะลดแรงเสียดทานภายในของเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น ทำให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ระบบจุดระเบิดที่ไม่เหมาะสม ก็มีผลต่อการเผาไหม้ของส่วนผสมน้ำมันกับอากาศ ถ้าระบบจุดระเบิดส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศเร็วเกินไปจะทำให้เกิดอาการเครื่องน็อค แต่ถ้าระบบจุดระเบิดช้าเกินไป จะทำให้กำลังงานที่ได้ลดลง และมีผลให้กินน้ำมันมากขึ้นด้วย หากรถยนต์มีอาการดังกล่าวควรรีบแก้ไขโดยเร็ว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow