INSURANCETHAI.NET
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/09

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจประกันชีวิต กว่าครึ่งศตวรรษ เริ่มกิจการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน 2494 ณ สำนักงานแห่งแรก ที่ถนนเสือป่า

https://www.muangthai.co.th/webmtl/Portals/0/text/LogoMTL.jpg
สีฟ้า ความคิดที่ก้าวไกล
สีน้ำเงิน ความเป็นศูนย์รวมของความมั่นคงและมุ่งมั่น
สีแดง พลังความมุ่งมั่นพัฒนาอันเจิดจ้า
สีชมพูบานเย็น ความสดชื่นเบิกบานของเช้าวันใหม่อยู่เสมอ

ขณะนั้น ประเทศไทยประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในระยะการฟื้นตัว
นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับ ภาครัฐ และเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกัน ให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศ

มีการขยายงานและได้สร้างอาคารเมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ แห่งใหม่ ณ ถนนเจริญกรุง เป็นอาคารที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากใช้ระบบ Post – tension คือ เป็นอาคารที่ไร้คานใช้สลิงยึด นับเป็นอาคารแรกๆ ในยุคนั้น

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดเป็น บริษัทประกันชีวิต แห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของ บริษัทฯ และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000
บริษัทฯ ขยายสาขาไปทั่วประเทศกว่า 150สาขา รวมทั้ง สำนักงานตัวแทนอีกกว่า 50 แห่ง ภายใต้การบริหารงานอย่างมี ระบบและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธาน กรรมการ นายภูมิชาย ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ โดยปัจจุบันสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

https://www.muangthai.co.th/webmtl/Portals/0/map-new.jpg

เมืองไทยจ่ายสินไหมผ่านเซเว่น

ได้ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาระบบการรับค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนการขอรับสินไหมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น เพียงแค่ลูกค้ายื่นเอกสารหลักฐานมายังบริษัท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีช่องทางการรับเงินใหม่คือ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หากลูกค้าเลือกช่องทางนี้ ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งรหัสรับเงินรวมถึงวันที่รหัสจะหมดอายุให้ลูกค้ารับทราบ ซึ่งลูกค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 7,300 สาขาทั่วประเทศภายในเวลาที่เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด ซึ่งลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน รหัสรับเงิน และจำนวนเงินรับแจ้งที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเวลาที่สามารถรับเงินได้คือ เวลา 08.00-20.00 น. เท่านั้น ส่วนกรณีที่มีเงินค่าสินไหมทดแทนที่สูงกว่า 10,000 บาท นั้น บริษัทจะทำการสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีของลูกค้าเป็นปกติอยู่แล้ว

“ช่องทางการรับค่าสินไหมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสถือเป็นช่องทางใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิต และเป็นแห่งแรกของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแถมลูกค้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย “สำหรับสถิติข้อมูลที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าไปชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเฉลี่ย 20,000 รายการต่อเดือน บริษัทจึงทำการสำรวจ พบว่าหากลูกค้าต้องการรับค่าสินไหมก็ต้องการมารับที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยเช่นกัน ในเบื้องต้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าลูกค้าน่าจะมาใช้บริการรับค่าสินไหมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสประมาณ 2,000 รายการต่อเดือน”

นายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า เมืองไทยเป็นพันธมิตรกับบริษัทมานานกว่า 10 ปีในการรับชำระค่าเบี้ยประกัน และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมที่เปิดให้ลูกค้ารับค่าสินไหมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 7,300 สาขาทั่วประเทศ และในปี 2557 บริษัทก็มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเป็น 10,000 สาขา และเพิ่มเป็น 13,000 สาขา ในปี 2558

“ณ ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรมการชำระเงินเฉลี่ย 20 ล้านบิลต่อเดือน โดยวางเป้าหมายเอาไว้ว่า จะมีธุรกรรมของประกันประมาณ 20% ในปี 2560 ของธุรกรรมการรับชำระเงินทั้งหมด”


⭐⭐⭐⭐⭐ insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถามเพิ่มได้ที่ บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow