INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:13:16
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/09 3406👁️‍🗨️

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ธุรกิจประกันชีวิต เริ่ม 6 เมษายน 2494
สีฟ้า ความคิดที่ก้าวไกล
สีน้ำเงิน ความเป็นศูนย์รวมของความมั่นคงและมุ่งมั่น
สีแดง พลังความมุ่งมั่นพัฒนาอันเจิดจ้า
สีชมพูบานเย็น ความสดชื่นเบิกบานของเช้าวันใหม่อยู่เสมอ

ขณะนั้น ประเทศไทยประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในระยะการฟื้นตัว
นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับ ภาครัฐ และเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกัน ให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัดเป็น บริษัทประกันชีวิต แห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของ บริษัทฯ และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ISO 9001:2000
บริษัทฯ ขยายสาขาไปทั่วประเทศกว่า 150สาขา รวมทั้ง สำนักงานตัวแทนอีกกว่า 50 แห่ง ภายใต้การบริหารงานอย่างมี ระบบและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธาน กรรมการ นายภูมิชาย ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ โดยปัจจุบันสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เมืองไทยจ่ายสินไหมผ่านเซเว่น

ได้ร่วมกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาระบบการรับค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภาพ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายการ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ขั้นตอนการขอรับสินไหมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนั้น เพียงแค่ลูกค้ายื่นเอกสารหลักฐานมายังบริษัท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบว่ามีช่องทางการรับเงินใหม่คือ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น หากลูกค้าเลือกช่องทางนี้ ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งรหัสรับเงินรวมถึงวันที่รหัสจะหมดอายุให้ลูกค้ารับทราบ ซึ่งลูกค้าสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 7,300 สาขาทั่วประเทศภายในเวลาที่เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด ซึ่งลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน รหัสรับเงิน และจำนวนเงินรับแจ้งที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเวลาที่สามารถรับเงินได้คือ เวลา 08.00-20.00 น. เท่านั้น ส่วนกรณีที่มีเงินค่าสินไหมทดแทนที่สูงกว่า 10,000 บาท นั้น บริษัทจะทำการสั่งจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีของลูกค้าเป็นปกติอยู่แล้ว

“ช่องทางการรับค่าสินไหมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสถือเป็นช่องทางใหม่ของเมืองไทยประกันชีวิต และเป็นแห่งแรกของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแถมลูกค้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย “สำหรับสถิติข้อมูลที่ผ่านมา พบว่ามีลูกค้าไปชำระเบี้ยประกันผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเฉลี่ย 20,000 รายการต่อเดือน บริษัทจึงทำการสำรวจ พบว่าหากลูกค้าต้องการรับค่าสินไหมก็ต้องการมารับที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วยเช่นกัน ในเบื้องต้นประมาณ 3 เดือน คาดว่าลูกค้าน่าจะมาใช้บริการรับค่าสินไหมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสประมาณ 2,000 รายการต่อเดือน”

นายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า เมืองไทยเป็นพันธมิตรกับบริษัทมานานกว่า 10 ปีในการรับชำระค่าเบี้ยประกัน และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมที่เปิดให้ลูกค้ารับค่าสินไหมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 7,300 สาขาทั่วประเทศ และในปี 2557 บริษัทก็มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มเป็น 10,000 สาขา และเพิ่มเป็น 13,000 สาขา ในปี 2558

“ณ ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรมการชำระเงินเฉลี่ย 20 ล้านบิลต่อเดือน โดยวางเป้าหมายเอาไว้ว่า จะมีธุรกรรมของประกันประมาณ 20% ในปี 2560 ของธุรกรรมการรับชำระเงินทั้งหมด”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow