INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:57:52
Home » กฏหมายประกันภัย การประกันภัย » พรบ. รถจักรยานยนต์\"you

พรบ. รถจักรยานยนต์

2018/02/02 1015👁️‍🗨️

พรบ. = พระราชบัญญัติ หรือกฎหมาย ใช้บังคับ เพื่อๅความเป็นระเบียบ และ ให้ถือปฏิบัติ
เช่น พรบ. รถยนต์ พรบ.รถจักรยานยนต์

พรบ. รถจักรยานยนต์ คุ้มครองเหมือนกับ พรบ.รถยนต์

1.การประกันภัยรถภาคบังคับ

กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย ซึ่งก็คือ พรบ. รถนั่นเอง จะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ก็แล้วแต่

2.การประกันภัยรถภาคสมัครใจ

กฎหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตนและกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่น โดยทำประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย เช่น ประกันรถยนต์ชั้น1,2,3,2+,3+

พรบ.รถจักรยานยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซค์

กฎหมายให้ความคุ้มครอง เช่นเดียวกับ พรบ.รถยนต์ เพื่อให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีตามกฎหมายทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ความคุ้มครอง พรบ.รถจักรยานยนต์

พรบ.รถจักรยานยนต์ เป็นการประกันภาคบังคับพื้นฐาน ที่ผู้เป็นเจ้าของรถต้องทำไว้เพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

1.จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดย ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 30,000
1.2 หากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง35,00.บาท

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ต้องรอพิสูจน์ความผิด
ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายถูก โดยมีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้

2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท
2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
2.3 สูญเสียอวัยวะ นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไปวงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท
2.4 สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาท
2.5 สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนวงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท
2.6 ชดเชยรายวัน 200 บาท (รวมกันไม่เกิน 20 วัน) กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน แต่สูงสุดไม่เกินวันละ 4,000 บาท

เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะเริ่มจาก …
ความคุ้มครองของพรบ. ถ้าไม่พอ จึงจะเคลมจากสิทธิการรักษาอื่นๆ และประกันภาคสมัครใจ

จะเห็นได้ว่า…

พรบ. รถ ไม่ได้คุ้มครองความเสียหายในด้านทรัพย์สิน (ถ้าคุ้มครองด้วยเบี้ยจะสูงขึ้น)

คำถาม

รถยนต์ผมประกันชั้นหนึ่งชนกับรถจักรยานยนต์ ยังไม่ทราบใครผิดต้องรอตำรวจตัดสินจากกล้อง แต่รถยนต์ผมเสียหายคาดว่าน่าจะใช้เวลาซ่อมอย่างน้อย 20 วัน ทำให้ไม่มีรถใช้  จะเรียกค่าเสียหายจาก พรบ. รถจักรยานยนต์คู่กรณี ได้หรือไม่ กรณีเป็นฝ่ายถูก และถ้าผมเป็นฝ่ายผิดจะเป็นอย่างไร?

ตอบ

ถ้าเป็นการเรียกค่าเสียหาย กรณีเป็นค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บ ก็สามารถทำได้ โดยคุ้มครอง ตาม ข้อ1 (ไม่ต้องพิสูจน์ความผิด) ถ้าพิสูจน์แล้วเป็นฝ่ายถูก เรียกร้องค่าเสียหาย เพิ่มได้ ในข้อ2 ถ้าเป็นฝ่ายผิดก็ได้เฉพาะข้อ1

ถ้าเป็นการเรียกค่าเสียหาย กรณีเป็นทรัพย์สิน เช่นตัวรถยนต์ ไม่คุ้มครอง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow