INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:05:00
Home » ความรู้รถยนต์ » น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20\"you

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20

2013/10/05 5831👁️‍🗨️

E20 = น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เกิดจากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซิน 80% กับ แอลกอฮอล์20% (เอทานอล)

E20 คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการนำน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับเอทานอลหรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% ในอัตราส่วน เบนซิน 80 : เอทานอล 20 ได้เป็นน้ำมัน E20 ออกเทน 95 ตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้ E20

E20  มีส่วนผสมของเอทานอลที่ผลิตได้เองจากพืชผลเกษตรในประเทศถึง  20% (มันสำปะหลัง) ซึ่งพลังงาน ชีวภาพเหล่านี้ช่วยลดมลพิษจาก การเผาไหม้ โดยลดคาร์บอนไดออกไซด์และสารไฮโดรคาร์บอนลง จึงลดการเกิดภาวะโลกร้อน

แก๊สโซฮอล์ คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ใช้สำหรับทดแทนน้ำมันเบนซิน (น้ำมันแก๊สโซลีน) ที่มีส่วนผสมระหว่างเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ มีความบริสุทธิ์ 99.5% ผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน น้ำมัน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเบนซิน 95 ธรรมดาได้ โดยเติมได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม และสามารถเติมสลับหรือผสมกับเบนซิน โดยไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง

รถที่ใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้ E20 ได้หรือไม่ ?
รถที่จะใช้ E20 ได้ต้องเป็นรถที่ออกแบบมาเฉพาะ โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับ Gasohol E20 ซึ่งรถยนต์ในปัจจุบันที่ใช้ Gasohol E10 จึงยังไม่สามารถใช้งาน Gasohol E20 ได้ทันที เนื่องจาก Gasohol E20 มีการกัดกร่อนที่สูงกว่าทำให้อุปกรณ์บางชิ้นส่วน อาทิเช่น ท่อทางเดินน้ำมัน ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ชุดหัวฉีดน้ำมัน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงซีลยางต่างๆ ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ ในอนาคตหากรถรุ่นเก่าต้องการเปลี่ยนจาก Gasohol E10 เป็น Gasohol E20 จะต้องทำการเปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้นส่วน (แล้วแต่ผู้ผลิต) เพื่อสามารถใช้งานได้

เบนซิน 91 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 91
โซฮอล์ 91 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 91
เบนซิน 95 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 95
โซฮอล์ 95 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 95
E20 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 95
E85 จะมีค่าออกเทน อยู่ที่ 100 ถึง 105 สูงกว่าน้ำมันเบนซินทั่วไป

จะเติมได้ไหมให้ดูคู่มือรถ ว่ารถคันที่ใช้มีค่าองศาจุดระเบิดอยู่ที่เท่าไร-ถึงเท่าไร
(ค่าออกเทน คือ องศาจุดระเบิด)

Common_ethanol_fuel_mixtures

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) = E10 คือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เกิดจากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 10% (ได้แก่ เอทานอล) ในภาษาอังกฤษไม่เรียกน้ำมันเชื้อเพลิงว่า เบนซิน แต่จะเรียกว่า แก๊สโซลีน (Gasoline) ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคำศัพท์ว่า แก๊สโซฮอล์ นั่นคือ Gasoline + alcohol

ปัจจุบัน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่นิยมจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไป คือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 โดยรถยนต์ระบบหัวฉีดสามารถใช้แทนน้ำมันเบนซินได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องยนต์เลย แต่เครื่องยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์นั้นไม่เหมาะสมกับแก๊สโซฮอล์ แต่แก๊สโซฮอล์ชนิดอื่นก็มี แก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20 และแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85

95-E20





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow