INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 17:18:57
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพส่วนบุคคล บูพา\"you

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล บูพา

2010/09/13

แผนประกันสุขภาพรายบุคคลของบูพา
ให้ผลประโยชน์สูงสุดด้วยอัตราเบี้ยประกันต่ำเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 10 บาท และให้ความคุ้มครองสุขภาพทั่วโลก
สามารถ เลือกแผนความคุ้มครองได้ 4 แผน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ได้แก่ แผนแซฟไฟร์ 08, แผนรูบี้ 08, แผนเอมเมอรัลด์ 08, และแผนไดมอนด์ 08
ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
และ เพื่อให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคลยังให้ความคุ้มครอง เพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical)
โดยบู พาจะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนที่เลือก
นอกจากนี้แผน ประกันสุขภาพรายบุคคลทุกแผนยังให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครอง เพิ่มเติมได้ในส่วนของคนไข้นอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow