INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:59:57
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ(สินค้า) เอ็ทน่า » เอ็ทน่า – เอ็กซ์ตร้าแคร์\"you

เอ็ทน่า – เอ็กซ์ตร้าแคร์

2018/02/01 8209👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์ แผนความคุ้มครองสุขภาพ ถูกออกแบบเพื่อเติมเต็มวงเงินคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณมีอยู่จากสวัสดิการของบริษัท ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งอาจมีวงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอ หรือน้อยเกินไป

เหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพ ประกันสังคมหรือสวัสดิการจากบริษัทอยู่แล้ว นั่นคือ ซื้อเพิ่มเสริมเข้าไป

แผนประกันสุขภาพ เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้า แคร์ ยังช่วยให้คุณหมดความกังวลใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรง คุณจึงรู้สึกอุ่นใจได้เสมอหากคุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความรับผิดชอบส่วนแรกที่คุณเลือกไว้

เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้า แคร์ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินอีก 80% โดยไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละแผนที่กำหนดไว้สำหรับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจากสาเหตุเดียวกัน ด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองสูง คุณจึงรู้สึกอุ่นใจได้เสมอหากคุณต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

แผน “เอ็กซ์ตร้าแคร์” (Extra care)ของ เอ็ทน่า (เดิมคือ บูพาประกันสุขภาพ) เป็นแผนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากจ่ายเบี้ยน้อยแต่คุ้มครองเยอะ โดยเหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วและต้องการซื้อเพิ่ม เพราะคุณสมบัติของแผน เอ็กซ์ตร้าแคร์ นั้น ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพ แผน “เอ็กซ์ตร้าแคร์” (Extra care) ของ เอ็ทน่า ล่าสุด 2018

เอ็กซ์ตร้าแคร์ – เอ็ทน่า


อธิบาย

จ่าย 100% แต่ไม่เกินวงเงิน
1.ค่าห้อง+อาหาร+การพยาบาล
2.ค่าห้องไอซียู+การพยาบาล

จ่าย 80% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก
(โดยไม่รวมค่าห้อง)
บริษัทจะจ่ายเมื่อ ผู้เอาประกันจ่ายในส่วนของ ความรับผิดชอบส่วนแรกไปแล้ว (Excess ) ซึ่งเท่ากับ 20,000 บาท (ไม่รวมค่าห้อง)

ตัวอย่าง

นาย A มีประกันสุขภาพ 1 ฉบับ ค่าห้อง 3,000 บาท
ต่อมาซื้อประกันสุขภาพแผน Extra care ค่าห้อง 3,000 บาท

เมื่อนอนโรงพยาบาล เป็นเวลา 3 วัน จะนับการจ่ายสินไหมกันอย่างไร?
ค่ารักษาพยาบาล 50,000
ค่าห้อง วันละ 8,000 บาท

หลังจากที่นาย A ใช้ประกันสุขภาพบริษัทแรกไป 20,000 บาทแล้ว ( 20,000 นี้ไม่รวมค่าห้อง)
วันที่1 ค่าห้อง 8000-3,000 = 5,000 บาท
วันที่2 ค่าห้อง 8000-3,000 = 5,000 บาท
วันที่3 ค่าห้อง 8000-3,000 = 5,000 บาท

ค่าห้องที่เกินจากประกันฉบับแรก รวม 3 วัน =15,000 บาท [5,000*3]
เอ็ทน่าจะจ่ายค่าห้องให้ 100% ตามแผน = 3,000*3 = 9,000
เอ็ทน่าจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ 50,000-20,000 = 30,000

จะมีส่วนเกินที่ต้องจ่ายเอง
ค่าห้องเอง 15,000-9,000=6,000
ค่ารักษาพยาบาล 20,000

หากป่วยไข้ต้องการนอนค่าห้องโรงพยาบาลที่ราคาสูง ต้องซื้อแผนที่สูงขึ้นเพื่อรองรับกรณีดังกล่าว

อัพเดท

แผน “เอ็กซ์ตร้าแคร์” (Extra care) ของ เอ็ทน่า จะทำงาน เมื่อ …
1. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมค่าห้อง) มียอด 20,000 บาท
2. ค่าห้อง จะจ่ายต่อเมื่อ ค่ารักษาพยาบาล ถึง 20,000 บาท
หมายความว่า ถ้า ข้อ1 ไม่ผ่าน ข้อ2 ก็ไม่ทำงาน

อย่างไรก็ตาม สามารถส่งใบเคลมเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลไปที่บริษัทฯ เพื่อให้พิจารณา หากมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่ใกล้เคียง กับยอด 20,000 บาท บางกรณี ทางบริษัทฯ อาจจะหาทางช่วยเหลือ (ข้อมูลลึกๆจากตัวแทน ขอบคุณ cymiz.com)

ตัวอย่างการใช้งานจริง

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 คืน ยอดรวม 27,000 บาท
1.ค่ารักษาพยาบาล 13,000 บาท
2.ค่าห้อง 14,000 บาท

สามารถใช้ “เอ็กซ์ตร้าแคร์” (Extra care) ได้หรือไม่?

กรณีนี้ แผน “เอ็กซ์ตร้าแคร์” (Extra care) ไม่สามารถใช้ได้ เพราะ ค่ารักษาพยาบาลไม่ถึง 20,000 บาท (ค่าห้องก็ไม่ทำงานเพราะผูกติดกับเงื่อนไขข้อ1)

ประกันสุขภาพ แผน Extra care ของ Aetna ต่ออายุได้ตลอดชีพ ถ้าซื้อก่อนอายุ 60

เครือกรุงเทพ ไม่รับมาสองปีแล้ว (ข้อมูลจากผู้ใช้บริการบางรายแจ้งให้ทราบ อย่างไรแล้วให้ตรวจสอบกับบริษัทเพื่ออัพเดทอีกครั้ง)
เคลมด้วยโรคเดิม 90 วัน

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow