INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:02:42
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันภัยสุขภาพกลุ่มองค์กร กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยสุขภาพกลุ่มองค์กร กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 852👁️‍🗨️

ประกันภัยสุขภาพ กลุ่ม สำหรับองค์กร กรุงเทพประกันภัย
ประกันสุขภาพกลุ่มกรุงเทพประกันภัยการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยเป็นคนไข้ใน (In-patient) ของโรงพยาบาล เป็นหลัก แต่ยังสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอก (Out-patient) เพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่น เป็นไข้หวัด ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นต้นสำหรับท่านที่เป็นนายจ้างและต้องการให้ความคุ้มครองกับลูกจ้างที่มี จำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างหรือพนักงานของท่านได้
up arrow