INSURANCETHAI.NET
Sat 23/10/2021 9:27:55
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ TVI Love & Care Health Plus – ธนาคาร UOB\"you

ประกันสุขภาพ TVI Love & Care Health Plus – ธนาคาร UOB

2019/08/05

ไม่มีเคลมคืนเบี้ยให้ 10% ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดกรมธรรม์
เงื่อนไขการรับประกันภัย ประกันสุขภาพ ธนาคาร UOB

รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1-60 ปี (ต่ออายุถึง 99 ปี)
สัญชาติไทย
คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเข้าใจว่าการซื้อประกันภัยไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00020/2546 ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันวินาศภัย และเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

สนใจติดต่อ
คุณพิศิษฐ์ ธนาคารยูโอบี สาขาหัวหมาก 02 318 8561
คุณรุ่งรัตน์ (รอง ผจก.สาขา) ธนาคารยูโอบี สาขาสุขาภิบาล3 02 318 8561 ,02 375 8794

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow