INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:59:56
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยตัวเรือ Hull กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยตัวเรือ Hull กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 1162👁️‍🗨️

ประกันภัยตัวเรือ (Hull) กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยตัวเรือ (Hull)
คุ้มครองทุกความเสียหายไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าโครงสร้างของเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น

เราลงเรือลำ เดียวกับคุณ
กรุงเทพประกันภัย มอบความคุ้มครองตัวเรือจากเหตุการณ์ร้ายๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เรือชนกัน เรือขับชนหิน ไฟไหม้เรือ ฟ้าผ่าเรือ ฯลฯ

คุ้มครองทุกความ เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าตัวเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ โดย แบ่งเป็น

1. ตัวเรือ (Hull) คือส่วนที่เป็นโครงสร้างของเรือ ทำด้วยไม้ เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
เช่น รอกยกของ อุปกรณ์ พัสดุ สัมภาระ เรือบนเรือใหญ่ ปั้นจั่น พวงมาลัยและอื่นๆ
2. เครื่องจักร (Machinery) คือส่วนที่ให้พลังงานในการเดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น
เช่น หม้อน้ำ เครื่องจักรใหญ่ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow