INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 16:29:28
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร TPD พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ถือกรมธรรม์์ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการสูญเสียมือ หรือ เท้า หรือ สายตาตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป โดยผู้ถือกรมธรรม์ที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้รับเงินทดแทนตามสัญญาล่วงหน้า 2 ครั้ง ได้แก่ ปีแรก 50% ปีที่ 2 50%
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow