INSURANCETHAI.NET
Tue 09/08/2022 9:15:43
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร TPD พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ถือกรมธรรม์์ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการสูญเสียมือ หรือ เท้า หรือ สายตาตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป โดยผู้ถือกรมธรรม์ที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้รับเงินทดแทนตามสัญญาล่วงหน้า 2 ครั้ง ได้แก่ ปีแรก 50% ปีที่ 2 50%


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow