INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:26:56
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิ์ ค่าชดเชยรายวันโรคโควิด-19 วันละ1,000 บาท สูงสุด30วัน ให้ลูกค้า\"you

กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิ์ ค่าชดเชยรายวันโรคโควิด-19 วันละ1,000 บาท สูงสุด30วัน ให้ลูกค้า

2020/04/01 1345👁️‍🗨️

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของแบบประกันสุขภาพที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน โดยขยายความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากค่ารักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันได้ตามแผนประกันที่มีอยู่ สำหรับสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันที่บริษัทขายอยู่ในปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของบริษัท โดยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งความคุ้มครองนี้มอบให้โดยอัตโนมัติและไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพปกติที่คุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อยู่แล้ว ให้วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

การขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยที่ได้เพิ่มเติมให้สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ และ/หรือ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) และสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพข้างต้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทขอมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

บริษัทยังได้เพิ่มการบริการสำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ด้วยบริการ BLA Every Care ที่ครอบคลุมการดูแลทั้งในช่วงปกติ ช่วงรักษาพยาบาล และช่วงพักฟื้น เพื่อให้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำดูแลตลอดเวลา ตามวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อดูรายละเอียดความคุ้มครอง
หรือคลิก : http://bit.ly/HappyLifeApp
https://www.bangkoklife.com/th/News/Detail/352

ต่อมา กรุงเทพประกันชีวิตก็ออกข่าวใหม่อีก ด้งนี้
https://www.bangkoklife.com/th/News/Detail/355

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากผู้เอาประกันภัยมีอาการความผิดปกติของร่างกายซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบริษัท ว่าได้รับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน

ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) 

รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน จำนวน 2,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (รับสิทธิ์ฟรีโดยอัตโนมัติ / กรณีลูกค้าใหม่ต้องซื้อประกันสุขภาพที่กำหนดภายในวันที่ 31 มี.ค. 63 หากหลังจากนี้ จะได้รับสิทธิ์ตามข้อ 2 / เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

2. ผู้เอาประกันภัย ที่ถือกรมธรรม์อื่นๆ

รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน จำนวน 1,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยมีผลคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

• สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ทุกช่องทาง ยกเว้นประกันกลุ่ม
• ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (หากเคยดาวน์โหลดและลงทะเบียนแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ)
• ผู้เอาประกันหนึ่งราย มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นี้ หนึ่งสิทธิ์เท่านั้น แม้มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับมากกว่า 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Happy Life เพื่อรับสิทธิ์ และดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่ :
http://bit.ly/HLApp-Covid5

อ่านแล้วสับสนกับประกาศข่าวของกรุงเทพประกันชีวิตทั้งสองข่าวนี้ โดยข่าวแรกไม่ต้องลงทะเบียน ข่าวที่สองต้องลงทะเบียน
https://www.bangkoklife.com/th/News/Detail/352
https://www.bangkoklife.com/th/News/Detail/355

ไปดูในเฟสบุ๊คอัพเดทล่าสุด วันนี้ คือ ..

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต รับฟรี! ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน BLA Happy Life ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 (หากเคยดาวน์โหลดและลงทะเบียนแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ)
*** รับสิทธิ์ผ่านแอป คลิก >> https://bit.ly/HApp-Covid6 ***
ดูรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนได้จากภาพในโพสต์นี้
—————————————
ความคุ้มครอง
1. ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ (รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน)
• รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน 2,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน คุ้มครองถึง 31 พ.ค. 63
• ลูกค้าใหม่ รับสิทธิ์ได้เมื่อซื้อประกันสุขภาพที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มี.ค. 63 หากหลังจากนี้ จะได้รับสิทธิ์ตามข้อ 2 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
2. ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์อื่นๆ (รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BLA Happy Life)
รับค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน คุ้มครองถึง 31 พ.ค. 63
—————————————
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
• สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ ทุกช่องทาง ยกเว้นประกันกลุ่ม
• ผู้เอาประกันหนึ่งราย มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นี้ หนึ่งสิทธิ์เท่านั้น แม้มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับมากกว่า 1 ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/covid-cov2
https://web.facebook.com/BLA.Bangkoklife/posts/2835191619849445

สอบถามไปยังบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ทาง chat fackbook ได้ความดังนี้

ประกาศข่าวของกรุงเทพประกันชีวิตทั้งสองข่าวนี้ โดยข่าวแรกไม่ต้องลงทะเบียน ข่าวที่สองต้องลงทะเบียน สรุปต้องทำอย่างไร?

เงื่อนไข จะต่างกันค่ะ กรณีที่ไม่ต้องลงทะเบียน จะสำหรับค่าชดเชย 2000 บาท กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาสุขภาพ กับทางบริษัท ตามที่กำหนดค่ะ (จะไม่ต้องลงทะเบียน)แต่อีกกรณีนึง ไม่ว่าท่านจะมีสัญญาสุขภาพ หรือไม่ บริษัทจะแถมความคุ้มครองให้ แต่ท่านต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะ

หากลูกค้ามีสัญญาสุขภาพ สองแบบนี้ ซึ่งไม่อยู่ในลิส จะต้องทำอย่างไร?
– การประกันภัยสุขภาพ 2
– สุขภาพ (พิเศษ)


ทางเฟสแอดมินตอบว่า ..
กรณีไม่มีสัญญาสุขภาพ
– บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส
– สุขภาพ 2011
– สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก)
– ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์
– บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ
– บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
– บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์(พิเศษ)
ต้องทำการดาวน์โหลดแอป และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ค่ะ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow