INSURANCETHAI.NET
Wed 02/12/2020 1:03:07
Home » ประกันชีวิต » กู้อัตโนมัติ การกู้กรมธรรม์อัตโนมัติ APL\"you

กู้อัตโนมัติ การกู้กรมธรรม์อัตโนมัติ APL

2011/10/22

กู้อัตโนมัติ การกู้กรมธรรม์อัตโนมัติ APL

การกู้กรมธรรม์อัตโนมัติ (APL)

ในการทำประกันชีวิต หากเราไม่ได้ชำระเบี้ยประกัน หลังจากที่เลยวันผ่อนผัน ไปเเล้ว จะเข้าสู่ระบบ “การกู้อัตโนมัติ” เพื่อรักษาให้กรมธรร์มีความคุ้มครองต่อเนื่องต่อไป เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกัน โดยการกู้อัตโนมัตินี้ จะกู้จาก “มูลค่าเวนคืนเงินสด” ของกรมธรรม์นั้น

จำนวนที่กู้ได้สูงสุด ในระบบการกู้อัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับการชำระเบี้ยประกัน นั้น อยู่ที่ 90% ของมูลค่าเวนคืนเงินสด
ถ้ามีมูลค่าเหลืออยู่มากก็กู้ได้มาก ได้นาน ฉะนั้น กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้หลายๆปีแล้ว จะมีมูลค่าเว็นคืนเงินสดมาก ซึ่งทำให้สามารถกู้อัตโนมิติได้มากขึ้น

หมายเหตุ
ระยะเวลาผ่อนผัน (การชำระเบี้ย) ของกรุงเทพประกันชีวิต อยู่ที่ 60 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย
มูลค่าเวนคืนเงินสด คือ มูลค่า หรือ เงินที่จะได้คืนทั้งหมด ของกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น หากทำการยกเลิก
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow