INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:13:01
Home » ประกันชดเชยรายได้ สหมงคลประกันภัย » ประกันภัยชดเชยรายได้ – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยชดเชยรายได้ – สหมงคลประกันภัย

2011/03/21 2908👁️‍🗨️

ประกันภัยชดเชยรายได้ – สหมงคลประกันภัย

โครงการประกันภัยชดเชยรายได้ เมื่อทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ในฐานะคนไข้ใน)
ในภาวะปัจจุบันของการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนโดยส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบ ไม่ว่าจะอยู่บ้าน ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า อื่น ๆ แม้กระทั่งการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ของครอบครัว กับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด จากการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และจากการเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะคนไข้ใน) เพื่อเป็นการลดความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณ โดยให้บริษัทฯช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับท่าน

อัตราเบี้ยประกันภัย ประกันภัยชดเชยรายได้ – สหมงคลประกันภัย

ความคุ้มครอง (กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล ฐานะคนไข้ใน)
◊ เนื่องจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ
◊ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
◊ เนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
◊ มีระยะเวลา 365 วัน หรือ 1 ปี
◊ ชดเชยรายได้สูงสุด 4,000.- บาท/วัน นาน 180 วัน/เหตุการณ์

ความคุ้มครองพิเศษ
◊ ในกรณีพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU,CCU) สูงสุด 4,000.- บาท/วัน นาน 180 วัน/เหตุการณ์

หมายเหตุ : วงเงินชดเชยรายได้ขึ้นอยู่กับแผนการรับประกันภัยที่เลือกทำ

ในการพิจารณารับประกันภัย

◊ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
◊มีอายุระหว่าง 21-55 ปี ณ วันทำประกันภัย
◊ผู้เอาประกันมีอายุ 56-60 ปี สำหรับการต่ออายุเท่านั้น (พิจารณาเป็นราย ๆ )

เอกสารการเรียกร้องค่าชดเชย
◊ สำเนาบัตรประชาชน
◊ ใบรับรองแพทย์
◊ ใบสรุปหน้างบการรักษาพยาบาล

ข้อยกเว้น
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย หากการรักษาในโรงพยาบาลนั้นมีสาเหตุมาจาก หรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

1. การถูกฆาตกรรม และถูกลอบทำร้ายร่างกาย
2. การเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลที่เกิดจากการกระทำโดยทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย หรือตัวแทน หรือบุคคลใดที่กระทำในนามของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของการประกันภัยนี้โดยทุจริต
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ยกเว้นแต่มีหลักฐานว่าสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัยนั้นได้รับการรักษา พยาบาลเป็นปกติแล้ว ก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเริ่มมีผลบังคับ
4. การรักษาพยาบาลใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันรายนั้นเริ่มมีผลบังคับ ครั้งแรก เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ
5. ตลอดช่วงเวลาทีผู้เอาประกันภัยถูกสั่งให้พักงาน จนกว่าการพักงานนั้นได้สิ้นสุดลงและกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม
6. การเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำของแพทย์ หรือศัลยแพทย์
7. การตรวจสุขภาพ หรือการตรวจอื่น ๆ เพื่อวินิจฉัยโรค ซึ่งไม่มีสิ่งแสดงว่าเจ็บป่วยหรือสุขภาพปกติเสื่อมโทรม และไม่มีคำวินิจฉัยจากแพทย์ผู้รับผิดชอบการพักฟื้น
8. การบริการทางการแพทย์เพื่อความสวยงาม การดูแลผิวพรรณ รวมทั้งการเพิ่มหรือลดน้ำหนัก การรักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาสุขภาพเท้า การรักษาพยาบาลความผิดปกติ รวมทั้งความพิการของร่างกายตั้งแต่กำเนิดหรือกรรมพันธุ์ การรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร และการนอนหลับ การรักษาอาการนอนกรน
9. การบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คลอดบุตร แท้งบุตร ทำแท้ง ทำหมัน แก้หมัน รักษาภาวะมีบุตรยาก รวมทั้งอาการแทรกซ้อนเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
10. การรักษาทางจิตเวช ภาวะประสาทหลอน วิกลจริต
11. การรักษาโดยธรรมชาติบำบัด การฝังเข็ม การรักษาอาการวัยทอง การพยาบาลผู้สูงอายุ
12. การติดยาเสพติด สุรา การทำร้ายร่างกายตนเอง ฆ่าตัวตาย
13. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การติดโรคหรือการเจ็บป่วยใด ๆ ซึ่งแสดงผลการตรวจเลือดเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
14. ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
15. ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
16. สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การก่อการร้าย การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การประกาศกฏอัยการศึก
17. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ใด ๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแยกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับประกัยภัยเบ็ดเตล็ด
สำนักงานรัชดาภิเษก โทร. 02-687-7777 ต่อ 1319 Fax.02-687-7760

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow