INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:21:10
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด สหมงคลประกันภัย » ประกันภัยสำหรับครอบครัว – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยสำหรับครอบครัว – สหมงคลประกันภัย

2011/03/21 1550👁️‍🗨️

ประกันภัยสำหรับครอบครัว – สหมงคลประกันภัย

การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับครอบครัว เป็นแผนประกันที่ได้รับออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความคุ้มครองท่านเองและ สมาชิกในครอบครัวของท่าน ซึ่งได้แก่ สามี หรือภรรยา และบุตร โดยสายเลือดไม่เกิน 3 คน ซึ่งบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ แผนประกันนี้คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทางพักผ่อนหรืออยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ท่าสามารถเลือกแผนประกันภัยที่มีวงเงินเอาประกันและเบี้ยประกันภัยแตกต่าง กันออกไป ดังนี้

ตารางผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย ประกันภัยสำหรับครอบครัว – สหมงคลประกันภัย

ข้อยกเว้น
การประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการ หรือสืบเนื่องจาก หรือเกิดขึ้นในขณะหนึ่งขณะใด ดังนี้
◊ การกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ ไม่สามารถครองสติได้
◊ การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
◊ การได้รับเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
◊ การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม
◊ การแท้งลูก
◊ การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ
◊ การ ปวดหลังอันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อม หรือกระดูกสันหลังอักเสบและภาวะ Spondylolysis เว้นแต่มีการ แตกหักหรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
◊ อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
◊ ขณะ แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด รวมถึง เจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)

ขั้นอาชีพ
ขั้นอาชีพ 1 ลักษณะงาน (ทำงานในสำนักงานส่วนใหญ่) กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการบริษัท, ผู้จัดการร้านค้า, เจ้าของกิจการ (ร้านทอง, ร้านเพชร, ขายยาของชำ, เสริมสวย, ซักรีด, ปั๊มน้ำมัน) พนักงานในสำนักงาน, ผู้พิพากษา, อัยการ, นักบวช, นักประพันธ์, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ครู, อาจารย์
ขั้นอาชีพ 2 ลักษณะงาน (ทำงานนอกสำนักงานส่วนใหญ่) เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, เจ้าของปั้มน้ำมัน, ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการโรงมหรสพ, ผู้จัดการภัตตาคาร, ผู้จัดการโรงแรม, ผู้ตรวจการ, ศุลการักษ์, ผู้รับเหมา, ผู้สื่อข่าว, พนักงานรับส่งวิทยุ, แพทย์, ทันตแพทย์, ทนายความ, นักกฏหมาย, สถาปนิก, ตัวแทน, นายหน้าทุกประเภท, นางพยาบาล, บุรุษพยาบาล, ศัลยแพทย์, นางผดุงครรภ์, เภสัชกร, นักดนตรี, โปรกอล์ฟ, พนักงานขาย, พนักงานหน้าร้าน, พนักงานจัดการสินค้า, ช่างภาพยนต์, ช่างเสริมสวย, ช่างเขียนแบบ, ช่างถ่ายรูป, ช่างตัดผม, ช่างแต่งหน้า, ช่างตัดเสื้อ, คนเลี้ยงเด็ก, คนรับใช้ในบ้าน, ตำรวจ (ปฏิบัตหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น), ทหาร (ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น), พนักงานเก็บเงิน (ไม่ใช้มอเตอร์ไซด์)
ขั้นอาชีพ 3 ลักษณะงาน (อาชีพทำงานนอกสำนักงานเป็นส่วนมาก, เดินทางประจำ) เจ้าของโรงพิมพ์, ผู้จัดการรถขนส่ง, ผู้จัดการรถบรรทุก, ผู้จัดการรถโดยสาร, ผู้รับเหมา, เจ้าของอู่ซ่อมรถ, ผู้ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้ควบคุมในโรงงานเล็ก ๆ, เจ้าของร้าน

หมายเหตุ : ขั้นอาชีพที่นอกเหนือจากนี้ โปรดติดต่อเป็นกรณีพิเศษ

ค่ารักษาพยาบาล
กรณีที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายให้กับสถาน พยาบาลซึ่งเป็นผู้ทำการรักษาให้ทั้งที่เป็นคนไข้ในและคนไข้นอก โดยค่ารักษาพยาบาลนี้รวมถึงค่ายา ค่าห้องพัก ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าการพยาบาล ยกเว้นค่าจ้างนางพยาบาลพิเศษ ที่เกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่เลือกเอาประกันภัยไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละ ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งเอกสารให้ครบดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าการรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
3. เอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow