INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:02:28
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัด – เมืองไทยประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัด – เมืองไทยประกันภัย

2011/09/20 1436👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย แบบประหยัด – เมืองไทยประกันภัย

เพียงวันละ 2 บาท สำหรับบ้านที่คุณรัก ไม่ว่าบ้านของคุณ จะเป็นตึก หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ จะอยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด เราพร้อมจะคุ้มครองบ้านของคุณ
ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 645.21 บาท

เชื่อมั่น เชื่อใจ เพราะบ้านได้รับความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ระเบิด
การถูกชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ *
อากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน **
ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ***
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว

การถูกชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ : ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ รวมทั้ง รั้ว กำแพง และประตู อันเกิดจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ทั้งนี้รวมถึงการเฉี่ยว ชนและหล่นทับโดยสินค้าหรือทรัพย์สินที่บรรทุกมากับยวดยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ แต่ไม่รวมถึงอากาศยาน ทั้งนี้ไม่คุ้มครองการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ หรือ
สัตว์พาหนะ ของผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดที่กระทำในทางการที่จ้างหรือถูกใช้วานโดยผู้เอาประกันภัย

อากาศยาน และ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน : ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ จากการถูกชนโดยอากาศยานและ/หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึงจรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ (ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ) แต่ทั้งนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากคลื่นเสียง หรือคลื่นความดันที่มาจากอากาศยานซึ่งอยู่ในสภาพการบินปกติ

ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) : ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตู/หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่างท่อน้ำหรือรางน้ำ ทั้งนี้ไม่รวมถึง
– ความเสียหายที่เกิดจากน้ำไหลบ่า น้ำท่วมจากภายนอกอาคาร หรือน้ำที่ซึมผ่านเข้ามา ทางผนัง ฐานรากและพื้นของอาคาร
– การล้างท่อระบายน้ำ การแตกหรือการรั่วไหลจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือท่อน้ำดับเพลิงใต้ดินซึ่งเป็นท่อเมนอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย หรือระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

วงเงินคุ้มครอง
บ้านตึก
สำหรับความคุ้มครองข้อ 1-6. คุ้มครองมูลค่าความเสียหาย 600,000.- บาท
สำหรับความคุ้มครองข้อ 7. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ดังนี้
– กรณีเกิดความเสียหายมากกว่า 50 % : จ่ายค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี
– กรณีเกิดความเสียหาย 100 % : จ่ายค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
บ้านครึ่งตึกครึ่ง
สำหรับความคุ้มครองข้อ 1-6. คุ้มครองมูลค่าความเสียหาย 250,000.- บาท
สำหรับความคุ้มครองข้อ 7. คุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ดังนี้
– กรณีเกิดความเสียหายมากกว่า 50 % : จ่ายค่าเช่าไม่เกินวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
– กรณีเกิดความเสียหาย 100 % : จ่ายค่าเช่าไม่เกินวันละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

ข้อยกเว้นโดยสังเขป
สงคราม การจลาจล นัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย การแผ่รังสี นิวเคลียร์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1) บ้านที่เอาประกันภัย ต้องใช้อยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น
2) คุ้มครองเฉพาะตัวบ้าน และ/หรือสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น (ไม่รวมฐานราก และทรัพย์สินอื่นๆภายในบ้าน)
3) ประเภทบ้านที่รับประกันภัย :
3.1) บ้านตึก (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
3.2 บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน 50-80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับประกันภัย :
4.1 บ้านไม้ทั้งหลัง (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่า 50% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)
4.2 บ้านทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตอันตราย *

เขตอันตราย ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร
– เขตสัมพันธวงศ์ คือ บริเวณ ถนนเยาวพานิช, ซอยวานิช 1, ซอยเยาวราช 22- 23, ถนนทรงวาด,ตรอกข้าวสาร, วัดสัมพันธวงศ์, ถนนทรงศักดิ์, ถนนพาดสาย (ฝั่งวัดสัมพันธวงศ์)
– เขตปทุมวัน คือ บริเวณ ฝั่งสวนลุ่มไนท์ ถนนพระราม 4, ถนนวิทยุ, ซอยพระเจน1-6, ซอยสนามคลี,ซอยปลูกจิต,
– เขตสาทร คือ บริเวณ ถนนจันทน์ ซอย 32-42, ถนนเจริญกรุง ซอย 57-63, ซอยวัดปรก(ทุ่งวัดดอน)
– เขตคลองเตย คือ บริเวณ ถนนทางรถไฟสายปากน้ำ ฝั่งติดคลองหัวลำโพง ถึงถนนเกษมราษฏร์
– เขตธนบุรี คือ บริเวณ ถนนอินทรพิทักษ์ ตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ ถึง คลองบางไส้ไก่ (ฝั่งบริเวณวัดใหญ่ศรีสุพรรณ)บริเวณ วงเวียนใหญ่ ฝั่งตลาดบางยี่เรือ ซอยอินทรพิทักษ์ 5,7, ซอยพิทักษ์สิน,ซอยเทอดไท 1,3,5,7,9,11,13,15 บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 2,4,6, 8,10,12,14,16
2. ชลบุรี อำเภอบางละมุง ตำบลนาเกลือ : บริเวณซอยนาเกลือ 5,7
3. สมุทรปราการ อำเภอเมือง ตำบลปากน้ำ : บริเวณถนนศิริราษฏร์ศรัทธา, ถนนอัฐมิตร,ถนนเทศบาล 2, 4,ซอยร่มเย็นวิลล์, บริเวณโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
เบี้ยประกันภัยต่อปี 645.21 บาท


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow