INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:47:53
Home » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย) » ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)\"you

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

2011/09/13 1706👁️‍🗨️

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ – สมโพธิ์เจแปนประกันภัย(ประเทศไทย)

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือฝึกหัด ทำให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟได้รับความเสียหาย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่หรือสืบเนื่องจากการซ้อมหรือฝึกหัด หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะต่อ
– บุคคลภายนอก
– ผู้เอาประกันภัย
– อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ความคุ้มครอง / จำนวนจำกัดความรับผิด

1. บุคคลภายนอก – บาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต / สูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 500,000 บาท / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
2. ผู้เอาประกันภัย – สูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ไม่เกิน 200,000 บาท
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ – สูญเสีย หรือเสียหายต่อไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กอล์ฟ ไม่เกิน 3,000 บาท / ไม้กอล์ฟ 1 อัน ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อการสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
4. รางวัล Hole in One สำหรับการแข่งขัน
แข่งขันเป็นทางการ 15,000 บาท / ครั้ง / ปี
การเล่นทั่วไปนอกเหนือจากการแข่งขันแบบเป็นทางการ 10,000 บาท / ครั้ง / ปี
คุ้มครองเฉพาะในอาณาเขตประเทศไทย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow