INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:55:09
Home » อัพเดทประกันภัย » ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์\"you

ปัจจัยกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์

2016/07/24 1469👁️‍🗨️

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามโครงสร้างใหม่ อาศัยปัจจัยต่างๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ลักษณะการใช้รถยนต์
เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยประกันภัย เช่น รถยนต์ที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าจะเสียเบี้ยประกันภัยถูกกว่า

ขนาดรถยนต์
รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่เบี้ยประกันภัยจึงต้องต่ำกว่า

กลุ่มรถยนต์
รถแต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน จึงได้แบ่งกลุ่มรถยนต์ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนด

อัตราเบี้ยประกันภัย
อายุรถยนต์
เป็นตัวแปรที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อายุผู้ขับขี่
ผู้มีอายุในวัยหนุ่มสาวมีความคึกคะนองและมีสถิติเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวัยกลางคน

การระบุชื่อผู้ขับขี่
จะเสียเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ถ้าทำประกันภัยในจำนวนเงินเอาประกันสูง ย่อมเสียเบี้ยประกันภัยสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต่ำกว่า

อุปกรณ์พิเศษ
เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ อุปกรณ์ไฮดรอลิค เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow