INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:20:04
Home » อัพเดทประกันภัย » ร้องเรียนบริษัทประกันภัย หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ\"you

ร้องเรียนบริษัทประกันภัย หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอาเปรียบ

2020/02/16 5701👁️‍🗨️

วิธีร้องเรียนบริษัทประกันภัย เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่น บริษัทประกันภัย มีเจตนาปกปิด หรือ ละเลย สาระสำคัญ อันทำให้ผู้เอาประกัน (และก็มีฐานะเป็นผู้บริโภค ซึ่งก็ฒีกฏหมายคุ้มครองอีกฉบับหนึ่ง ) เข้าใจผิด จนเกิดความเสียหาย การฟ้องร้องบริษัทประกันที่ปฏิเสธการเคลม เอาเปรียบ ตีความเข้าข้างตัวเอง เนื่องจาก เป็นผู้จ่ายเคลม บริษัทประกันที่เห็นแก่ได้ หรือ ปัญหาจากการปกปิดข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันเอง การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนครบถ้วน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการทำประกันและส่งผลความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย ในท้ายที่สุด อันจะนำไปสู่ปัญหาอีกมากมาย คปภ จึงมีหน้าที่สำคัญด้านนี้ ให้ความเป็น และ ควบคุมธุรกิจประกันภัย นั่นเอง

ถ้าคปภ ไม่ทำหน้าที่นี้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ จะตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา ในปัจจุบันจะเห็นว่า ผู้นำองค์กรของ คปภ ทำงานเชิงรุก มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนา ดูแล วงการประกันภัย ให้ก้าวหน้า อันมีทิศทางนำไปสู่มาตรฐานสากล

การร้องเรียนบริษัทประกันต่อคปภ.

ร้องเรียนบริษัทประกันภัย เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก โดยร้องเรียนไปยังหน่วยงานควบคุม ซึ่งก็คือ คปภ (คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย )

ร้องเรียน คปภ แบบออนไลน์http://oiceservice.oic.or.th/oicrequest/index.php

ร้องเรียน คปภ แบบออฟไลน์
22/79 อาคารสำนักงาน คปภ. ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. อีเมล : general@oic.or.th. โทร 0-2515-3999 ต่อ 5604 ถึง 5609

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow