INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:28:58
Home » เอ็ทน่า » เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ\"you

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

2018/01/18 3322👁️‍🗨️

AETNA ประเทศอะไร

2490 เอ็ทน่า ก่อตั้งขึ้นในประเทศอังกฤษด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของทุกคน โดยเริ่มต้นจากการมีสมาชิกเพียงแค่ 38,000 คน
2493 เอ็ทน่าเป็นบริษัทประกันแห่งแรกให้บริการ ประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน แก่ลูกค้าในระดับองค์กร
2498 สมาชิกของเอ็ทน่าได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 200,000 คน

เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล (Aetna International )

เป็นบริษัทในครือ เอ็ทน่า อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทผู้ให้บริการประกันสุขภาพระดับโล
เอ็ทน่า มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 800,000 คน ทั้งชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
เอ็ทน่า อินเตอร์เนชั่นแนล ได้นำเสนอบริการเทคโนโลยีด้านบริหารสุขภาพให้แก่ ระบบบริการด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี และมีการควบคุมคุณภาพและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ aetnainternational.com

เอ็ทน่า ประเทศไทย

เอ็ทน่าในประเทศไทย ก่อตั้ง กรกฎาคม 2560
ก่อนหน้านี้ คือ บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Aetna เข้าซื้อกิจการ)
มีสมาชิกกว่า 300,000 คน และกว่า 2,000 องค์กร ตลอดจนโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมกว่า 400 แห่ง ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aetna.co.th

ค่านิยมของเอ็ทน่า

ความซื่อสัตย์ ความเป็นเลิศ ความใส่ใจ และแรงบันดาลใจ

  • ความซื่อสัตย์ – ทำสิ่งที่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
  • ความเป็นเลิศ – เราทุ่มเทที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง มีคุณค่า ผ่านโซลูชั่นที่ง่ายและสอดคล้องกับความต้องการ
  • ความใส่ใจ – เรารับฟังและเครารพความต้องการของลูกค้า จึงทำให้เราสามารถดำเนินการหรือมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลูกค้า และด้วยความมุ่งมั่นที่เรามีต่อลูกค้า
  • แรงบันดาลใจ – เราสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคน ในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

พันธกิจ

เรายกระดับบริการด้านสุขภาพทั่วโลกด้วยการสร้างทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้คนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม

รายงานงบการเงิน

Aetna (Bupa) เอ็ทน่าประกันสุขภาพ (บูพาประกันสุขภาพ)

ข้อดีของประกันสุขภาพบูพา

เน้นการประกันสุขภาพอย่างเดียว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งในกรณีที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ไม่ต้องซื้อพ่วงกับประกันชีวิต
สัญญากรมธรรม์เป็นแบบปีต่อปี
สามารถออกกรมธรรม์เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สมาชิกบูพาสามารถใช้บัตรโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ที่โรงพยาบาลและคลีนิคในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
ให้ความคุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง (ในประเทศอเมริกา คุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ความคุ้มครองสูติกรรม ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม และประกันโรคมะเร็งได้
ไม่มีการจำกัดจำนวนวันสำหรับความคุ้มครองในส่วนของ ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล
บูพามีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 80% (Major Medical)
คุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อเนื่องแบบคนไข้นอกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล (follow up แบบ OPD หลังจาก admit)
คุ้มครองการรักษาแบบหัตถการ (ผ่าตัดเล็ก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล – Day case) ภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD) ยกเว้น ค่าห้อง
รับสมัครสมาชิกตั้งแต่ 15 วัน ถึง 65 ปี 364 วัน
รับประกันการต่ออายุถึง 70 ปี
โบนัสพิเศษ No Claim Bonus 10% ในปีต่ออายุ หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีที่ผ่านมา
บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย
บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ
(http://www.bupa.co.th/th/agent/agent-registration.aspx#.WiYwcEqWbIU)

ทำไมต้อง เอ็ทน่า

ประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพยาวนานกว่า 60 ปี จึงทำให้บูพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่พร้อมดูแลสมาชิกและ สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อให้ท่านสมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรง
บูพามีประสบการณ์ด้านประกันสุขภาพมายาวนานกว่า 60 ปี
บูพาได้ถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า 60 ปี บูพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากธุรกิจประกันสุขภาพแล้วบูพายังดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพคนชรา ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ดูแลเด็ก ดังนั้นสมาชิกของบูพาจึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างแท้จริง
บูพาเน้นในเรื่องของการให้บริการที่เป็นเลิศ
บูพามุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน การเรียกร้องค่าสินไหม การให้บริการสมาชิก การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด บูพามีทีมแพทย์และทีมพยาบาลคอยให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์แก่ท่านสมาชิกด้วย
บูพามีเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย
บูพามีเครือข่ายสถานพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศไทย โดยท่านสมาชิกสามารถนำบัตรบูพาไปใช้ได้โดยไม่สำรองเงินจ่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกได้อย่างสูงสุด
บูพามีการรับประกันการต่ออายุตลอดชีพ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าบูพาพร้อมที่จะดูแลท่านตลอดไป สามารถต่ออายุกรมธรรม์กับบูพาได้ตลอดชีวิต เพียงแค่ท่านสมาชิกทำประกันกับบูพาก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์
สมาชิกหลายล้านคนทั่วโลกให้การยอมรับ บูพามีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคนใน 195 ประเทศทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าบูพาเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพอย่างแท้จริง ท่านสมาชิกจึงสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพโดยตรง
บูพามีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก บูพา ที่มีเงินสำรองกว่า 1,000 ล้านปอนด์ ประกอบกับการที่เรามีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านสมาชิกมั่นใจได้ว่า บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
บูพาเป็นองค์กรที่ไม่มีผู้ถือหุ้น เราถือว่าสมาชิกทุกคนคือเจ้าของบริษัท ซึ่งผลกำไรที่ได้ในแต่ละปีจะถูกนำกลับมาลงทุนในระบบการจัดการและการให้บริการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับผลประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุด

บูพา ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการให้บริการประกันสุขภาพที่เชี่ยวชาญของประเทศไทย บูพาให้ความคุ้มครองและคำแนะนำด้านประกันสุขภาพแก่ลูกค้าทั้งรายบุคคล พนักงานบริษัทและครอบครัวของพนักงานในบริษัทชั้นนำของประเทศไทยกว่า 2,000 แห่งมาเป็นเวลามากกว่า 33 ปี
บูพา ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บูพา (Bupa – British United Provident Association) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปี นอกเหนือจากการให้ความคุ้มครองและคำแนะนำด้านประกันสุขภาพกับสมาชิกกว่า 11 ล้านคนใน 195 ประเทศแล้ว บูพายังดำเนินธุรกิจด้านโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพคนชรา ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ดูแลเด็ก ดังนั้น บูพาจึงเป็นบริษัทประกันสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่เข้าใจถึงความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของลูกค้าอย่างแท้จริง

เลือกความคุ้มครองแบบคนไข้ในอย่างเดียว หรือ ทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก สะดวกสบายด้วยเครือข่ายโรงพยาบาล และ คลินิกชั้นนำกว่า 300 แห่งทั่วประเทศที่ยินดีรับบัตรสมาชิก บูพา โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า
หากท่านสมัครพร้อมกันเป็นครอบครัว (2 ท่านขึ้นไป ซึ่งเป็นคู่สมรส หรือ สมัครพร้อมบุตรที่อายุไม่เกิน 24 ปี) จะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% ทุกปี
อายุการรับประกัน : 15 วัน – 65 ปี ; บูพาเท่านั้น ที่รับประกันต่ออายุตลอดชีพเมื่อท่านที่สมัครก่อนอายุ 60 ปี (กรณีสมัครเมื่ออายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี)
การสมัคร : ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ตอบคำถามสุขภาพ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
การชำระเบี้ยประกัน : สามารถชำระโดย เงินสด, บัตรเครดิต, โอนเงิน, เช็คสั่งจ่าย เบี้ยประกันแบบรายปีชำระเต็ม หรือแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านบัตรเครดิต

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ท
2. เด็กแนบสำเนาสูติบัตร
3. พระภิกษุและชีแนบสำเนาบัตรประชาชน

สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจใบสมัคร
1. แถลงสุขภาพครบถ้วนทุกข้อ
2. แจ้งน้ำหนักและส่วนสูง
3. หน้าสุดท้ายของใบสมัคร ช่องผู้ขอเอาประกันภัย ให้เซ็นต์ชื่อพร้อมระบุวันที่กรอกใบสมัคร
4. หากมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าในใบสมัคร ให้เซ็นต์ชื่อกำกับทุกจุด
หมายเหตุ กรณีที่อายุยังไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดาหรือมารดาต้องลงนามในใบสมัครร่วมด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow